I Den Här Artikeln:

Många komponenter går in på att bestämma skattebeloppet som anges på rad 44 i Internal Revenue Service Tax Form 1040. Detaljerade instruktioner och arbetsblad finns tillgängliga från IRS för att hjälpa till i beräkningarna.

Skatteavkastningsformulär med penna

Närbild på 1040 skatteformulär och penna.

Linje 44 Inklusioner

Siffran som angetts på rad 44 är totalt skatter relaterade till olika tillämpliga poster. Det kan täcka skattepliktig inkomst, oavlönade inkomster från ett beroende barn (t.ex. ränta och utdelning), engangsbeloppsfördelningar och realisationsvinster och utländsk förvärvsinkomst. I linje 44 ingår också skatter på utbildningsbidrag eller återbetalningar.

Linje 44 Beräkningar

Om din skattepliktiga inkomst är under 100 000 dollar, använd IRS Tax Table för att bestämma skattesatsen för rad 44. Om det är $ 100 000 eller mer, använd Tax Computation Worksheet. Använd formulär 8615 för att beräkna skatten för barnberättigad inkomst över $ 2000. Arbetsbladet Schedule D Tax används för att beräkna skatt på engångsfördelningar och kapitalvinster när linjerna 18 eller 19 överstiger noll. Om du inte behöver ange schema D, använd arbetsbladet Kvalificerad utdelning och kapitalvinstskatt. Om du hävdar utländsk intäkter eller bostadsuteslutningar eller avdrag på formulär 2555 eller 2555-EZ, använd arbetsbladet för utländsk inkomstskatt. Form 8863 ger information om utbildningskrediter och därtill hörande skatter.


Video: