I Den Här Artikeln:

I finanser är volatiliteten hos nyckeltal, såsom aktiekurser, arbetslöshet och särskilt räntorna kritiskt viktiga. Volatilitet är ett mått på variabilitet under en viss tidsperiod. Medan det finns olika sätt att mäta denna mätvärde är en enkel åtgärd av räntesvänglighet hur mycket räntorna går upp eller ner i genomsnitt per dag, vecka eller månad. Andra åtgärder som standardavvikelse och varians är mer komplexa, men i huvudsak mäter de samma sak: hur vilda räntorna tenderar att öka eller minska i genomsnitt över en viss tidsperiod.

Kvinna med digital tablett, närbild

En kvinna som rör ett stapeldiagram på en tablettdator.

Betydelse

Vilda svängningar i räntor gör finansiell planering svår för alla aktörer i ekonomin. Hemköpare tenderar att vänta på en nedgång i allmänna räntor, eftersom hypotekslån vanligtvis sjunker i låst steg med allmänna räntor i ekonomin. Detta saktar hemförsäljningen när priserna är höga. Stora företag tenderar likaså att hålla fast vid upplåning och skjuta upp viktiga investeringar medan de bedömer det finansiella landskapet. Bankerna tycker att det är mycket svårt att planera och prognostisera vinster om de priser som de kan låna och låna ut är mycket varierande. Policymakers tittar därför noggrant på räntevolatiliteten och vidtar åtgärder för att begränsa överskottsvolatiliteten.


Video: