I Den Här Artikeln:

Internal Revenue Service (IRS) kräver ett schema K-1 från alla partnerskap i USA. IRS kräver ett schema K-1 som representerar varje aktieägares andel av företagets vinst, förluster, avdrag och skatteskuld för året. Dessutom måste varje partner få en kopia av schema K-1 som representerar hans andel av skattskyldigheten för partnerskapet.

IRS-formulär K-1 Instruktioner: instruktioner

IRS-formulär K-1 Instruktioner

Steg

Ange önskad information om partnerskapet i Del 1 i Schema K-1. Detta inkluderar partnerskapets namn, adress, arbetsgivarens identifikationsnummer (EIN) och om partnerskapet är offentligt handlat.

Steg

Ge information om den första enskilda partnern i del II. Detta inkluderar partnerens namn, adress och information om hans andel i partnerskapet.

Steg

Komplett del III, som begär information om partnerens andel av vinster och förluster för innevarande år. Del III begär också information om krediter och avdrag som partnern kvalificerar sig för.

Steg

Fyll i individuella schema K-1 formulär för varje extra aktieägare i partnerskapet.

Steg

Skicka in de färdiga K-1 blanketterna, tillsammans med din vanliga avkastning, till IRS. Skicka en kopia av varje enskild K-1-formulär till respektive partner före skattedagen, vilken är fyra månader och 15 dagar efter det att ditt partnerskap har gått ut.


Video: IRS Form W-8 BEN