I Den Här Artikeln:

Internal Revenue Service har en uppsättning regler för avdrag för byggränta på bostadsfastigheter du upptar och en annan uppsättning regler för byggränta på hyresfastigheter. Även om IRS i allmänhet inte tillåter avdrag för ränta under byggnadsperioden tillåter det dig att avskriva byggnadsrelaterat ränta betalt på kommersiella projekt. Det gör det också möjligt att dra av räntor på bostadsbyggande så länge du upptar byggnaden direkt efter det att den är klar.

Par i hårda hattar med ritningar på byggarbetsplatsen

Med ett signifikant undantag förkänner IRS avdrag för byggränta på bostäder.

Kommersiell konstruktion

IRS-reglerna för avdrag av ränta på kommersiell konstruktion är lite knepiga. Om du byggar en byggnad som du tänker hyra ut - exempelvis ett lägenhetshotell - kommer du normalt att säkra finansiering innan du börjar bygga för t.ex. tillstånd, undersökningar, markrapporter och arkitektoniska och tekniska avgifter. IRS behandlar ränta som uppkommer på de pengar du drar från bygglovslånet tills det faktiska byggandet börjar som en aktuell affärskostnad som är fullt avdragsgill mot intäkterna under räkenskapsåret räntan betalas. När byggandet börjar, är det inte avdragsgill. Detta inkluderar både räntorna på belopp som dras före byggandet och belopp som dras under byggandet. När byggandet slutar blir alla ytterligare räntebetalningar fullt avdragsgilla som en aktuell affärsutgift.

Avskrivningsregler för hyresfastighetsbyggande

Även om du inte kan dra av räntor som betalats vid byggandet av kommersiella projekt under den faktiska byggnadsperioden tillåter IRS dig att lägga till ränteintäkter till kostnadsbasen för bostadsfastigheter och att avskriva den över den tillåtna avskrivningsperioden. För egendom som tas i drift efter 1986, vilket är föremål för det Modifierade Accelerated Cost Recovery Systemet eller MACRS, är det normalt 27,5 år. Den detaljerade beräkningen av MACRS-avskrivningar under vissa omständigheter - som förvärv året och försäljningsåret - kan bli komplicerat, så du kanske vill få råd från en auktoriserad revisor.

Räntebetalningar på bostadsbyggande

IRS gör det möjligt för fastighetsägare att dra av räntor som betalats under beläggningsperioden, med förbehåll för 1 miljon hypotekslån. IRS kräver att du prorate ränteavdrag på inteckningar större än 1 miljon dollar. Till exempel kan du dra av endast hälften av räntan på en 2 miljoner dollar inteckning. I alla fall tar du detta som en specificerad avdrag på din Schedule A. Med ett undantag tillåter IRS dig inte att dra av räntor betalda på bostadslån. Om du flyttar in, men på dagen är byggandet färdigt och huset kan ockuperas, kan du dra av alla räntebetalningar som betalats under de två senaste åren av bygglovslånet.

Ränta på byggande av andra bostäder

Räntor på skuld för byggande eller köp av bostäder är föremål för samma regler som räntor betalda på din primära bostad. Avdragsgränserna är emellertid kumulativa. Om du har ett lån på $ 600 000 på ditt primära bostad och ett lån på $ 500 000 på ditt andra hem, är ränta på endast 1 miljon dollar av 1,1 miljoner dollar i bolåns avdragsgilla.


Video: