I Den Här Artikeln:

Människor som syftar till att starta ett företag behöver inte alltid begära lån från banker som ställer högt intresse. Tyvärr är många medborgare inte medvetna om att de faktiskt kan samla tillräckligt med kapital för sin verksamhet genom företagsbidrag. Detta är fördelaktigt eftersom det utgör ett alternativ till att betala stor skuld till privata banker och finansinstitut. Företagsbidrag skiljer sig från företagslån genom att de som tar emot dem inte behöver betala tillbaka dem.

Stipendier, stipendier och stipendier

Enligt Internal Revenue Service och US Department of Treasury är institutioner som utfärdar ekonomiskt stöd i form av stipendier, stipendier och ekonomiskt stöd inte tvungna att rapportera dem till IRS. Företagsbidrag är befriade från skatt, under tillåtna villkor, eftersom företagare bidrar till att förbättra landets ekonomi. Utländska utlänningar, som grundar sig på Internal Revenue Code avsnitt 117, måste emellertid rapportera dem via formulär 1042 och 1042-S, oavsett vilket belopp som ska utfärdas. Detta antas att finansieringskällan ligger inom Förenta staterna.

Bidrag till utlänningar utomlands

När utländska utlänningar som bor i USA får stipendier, stipendier och bidrag från icke-U.S. Källor, är det belopp de erhåller inte skattepliktiga. I sådana fall är utlänningar av utlänning inte skyldiga att rapportera till Internal Revenue Service.

Tillgång till företagsbidrag

Eftersom varje företag vill ha ett företagsbidrag kan ansökan vara stel. Företagare som är intresserade av att få ekonomiskt stöd genom företagsbidrag måste komma med ett förslag som de måste skicka till en institution som skulle bevilja bidraget. Krav varierar beroende på de specifika behoven hos dem som beviljar bidrag.

Företagsbidrag och ekonomin

På ett sätt tjänar företagsbidrag som en win-win-lösning för företagare och amerikansk ekonomi i allmänhet. Även när den amerikanska regeringen inte får någon direkt nytta av dessa medel bidrar byggandet av företag på så sätt till att stimulera ekonomin och generera exponentiell tillväxt, vilket resulterar i mer inkomst för staten att beskatta. Företagare måste emellertid säkerställa företagets hållbarhet för att kunna ta emot dessa medel.


Video: