I Den Här Artikeln:

Vissa anställda kan utnyttja flexibla förmånsplaner för att betala försäkringspremier före skatt. Personer som inte har det här alternativet slutar betala dessa premier utav sina beskattade vinster. Sjukförsäkringspremierna är avdragsgilla, men avdraget är begränsat. Egenföretagare kan dra av hela sjukförsäkringspremierna som en justering av inkomst.

Läkare förklara rapporten till patienten på sjukhuset

Alla sjukvårdskostnader, inklusive sjukförsäkringspremier, är avdragsgilla för Schedule A.

Schemalägg ett avdrag

Personer kan deklarera alla medicinska kostnader, inklusive sjukförsäkringspremier, som specificerade avdrag på schema A i formulär 1040. Detta avdrag kan emellertid inte ge mycket ekonomisk fördel. Dina totala specificerade avdrag måste vara större än standardavdraget för att du ska kunna hävda dem. Medicinska kostnader minskar också med 10 procent av din justerade bruttoinkomst, vilket minskar avdragsbeloppet.

Avdrag för egenanställda personer

Egenföretagare kan dra av sig kostnaden för försäkringspremierna för sig själva, deras make och familjemedlemmar på formulär 1040. Du kan dock bara dra av premier om ditt företag hade årets resultat. Du kan inte heller ta avdraget för några månader som du var berättigad att få en vårdplan från en arbetsgivare.


Video: Wealth and Power in America: Social Class, Income Distribution, Finance and the American Dream