I Den Här Artikeln:

Internal Revenue Service ger husägare ett avdrag för räntebetalningarna på en kvalificerad inteckning. Kvalificerade inteckningar kan ge erforderliga medel för dina hemförbättringsprojekt, såväl som ett heminköp. Rätten till ränteavdrag garanterar dock inte att du kommer att uppnå en skatteförmån. Du måste också ha tillräckliga specificerade avdrag som överstiger det rådande standardavdragsbeloppet för att dra fördel av avdraget.

Avdragsbar ränta

IRS gör att du kan dra av ränta på lån som kvalificerar som hemförvärv skuld. Hemförvärvsskuld inkluderar eventuellt belopp du lånar för att förbättra ett kvalificerat hem. Dock måste du lova din ägarandel i hemmet till banken som utfärdar lånet som säkerhet för återbetalning av lånet. I lånedokumentet måste det uttryckligen anges att om du försummar betalningar, överlåter ägandet av hemmet till långivaren och kommer att tillgodose en del av skulden. Räntan du betalar på ett bostadsaktielån kvalificeras även om samma lånskrav är uppfyllda.

Kvalificerad hemsida

Endast lån som du erhåller på ett kvalificerat hem är berättigade till årlig ränteavdrag. Kvalificerade bostäder inkluderar det huvudsakliga hemmet du använder som primära bostad, plus ytterligare ett hem. Du måste använda det extra hemmet som en andra bostad; Investeringar och inkomstproducerande egenskaper kvalificerar sig inte. Ett hem kan innehålla en båt, husbil eller släp, förutsatt att de har sovande, matlagning och toalett.

Hem förbättringar

Räntan är avdragsgill för lånefonder du använder för att betala de faktiska kostnaderna för betydande förbättringar i hemmet. En väsentlig förbättring måste öka värdet till hemmet, förlänga nyttjandeperioden eller anpassa den till nya användningsområden. Kostnader som uppstår för underhåll och reparation kvalificeras inte för ränteavdrag om du betalar för dem med lånefonder. Till exempel kan man lägga till kvadratmeter eller bygga ett garage på fastigheten som betydande förbättringar i hemmet. Däremot är målning av väggar, städning och mattan shampooing ej avdragsgilla underhållskostnader. Men kostnaden för att måla hemmet när en del av ett större och betydande hemförbättringsprojekt kvalificerar sig för ränteavdraget.

begränsningar

Den federala skattelagen begränsar beloppet av räntebärande låneansvarig som kvalificerar sig för avdraget. Du kan dra av räntan som uppkommer på högst 1 miljon dollar i totalt utestående huvudlån för två kvalificerade hem. Om du till exempel finansierar inköpet av två bostäder som kostar 1,2 miljoner dollar och får ett lån på 1,3 miljoner dollar, kan du inte dra av räntan på över 100 000 dollar, även om du använder medel för att avsevärt förbättra ett hem. Men eftersom det utestående saldot på hypotekslån minskar med tiden kan du börja dra av räntan på den andra icke-avdragsgilla delen av lånet.


Video: