I Den Här Artikeln:

Stugor på land kan betraktas som verkliga eller personliga egendom, beroende på deras läge och deras förhållande till landet. Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan verklig och personlig egendom för att bestämma sig.

Definition av fast egendom

Fast egendom är fast. Mark och alla saker som är fästa eller permanent fästs på det är fast egendom.

Definition av personlig egendom

Allt som inte är fast egendom definieras som personlig egendom. Därför är allt som inte är permanent knutet till landet en personlig egendom.

överväganden

I de flesta fall, om marken och husbilen ägs av samma parti, och stugan är permanent fastsatt anses den vara fast egendom. Om husbilen ägs, men marken är hyrd anses den vara personlig egendom.

styrning

Regler för ägande av husbilar varierar från stat till stat. Det finns ingen federal stadga för att bestämma huruvida ett mobilhus ska betraktas som verklig eller personlig egendom.

Betydelse

Frågan om huruvida ett husbil anses vara verklig eller personlig egendom, och om eller hur hemmet är knutet till landet, är en fråga om statlig lag. Det kan gå antingen.

Medel

Din statliga avdelningen för fastigheter, motorfordon och bedömningsbyrå är de mest tillförlitliga informationskällorna. Du kan också kontakta lokala fastighetsbedömningsföretag i ditt område för en expertutlåtande.


Video: 1600 Pennsylvania Avenue / Colloquy 4: The Joe Miller Joke Book / Report on the We-Uns