I Den Här Artikeln:

Personer med låg till måttlig hushållsinkomst kan få bostadsbidrag genom program som administreras av US Department of Housing and Urban Development eller HUD. Dessa program arbetar med ideella, privata och statliga myndigheter för att tillhandahålla kvalitet, billigt boende för personer med låg till måttlig inkomst. Avsnitt 8 är ett av de subventionerade program som erbjuds genom HUD.

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag - även kända som kuponger - fungerar som förutbestämda rabatter för hyreskostnader. Dessa rabatter görs genom finansiering från både regeringen och banker och ideella organisationer. Bostadsbidrag finns för personer med låg till måttlig inkomst, pensionärer, personer som drabbats av hemlöshet och personer som lider av psykisk sjukdom. Bostadsbidrag finns i en av två former: hyresbaserade subventioner och projektbaserade subventioner. Skillnaden mellan de två beror på hur rabatten är tilldelad. Hyresgästbaserade subventioner fördelar rabatten till hyresgästen, vilket innebär att hyresgäster kan ta rabatten från en bostad till en annan. Projektbaserade subventioner tilldelar rabatten till bostad eller lägenhet, vilket betyder att när en hyresgäst lämnar måste han återansöka genom ett annat program. Sektion 8-programmet erbjuder hyresgäst och projektbaserade subventioner.

Subsidy Housing Process

Människor som söker bostadsbidrag kan ansöka via statliga bostadsbyråer, som fungerar som bostadshus för lokalt boende. Bostadsbyråerna administrerar subventionprogram och upprätthåller listor över tillgängliga subventionerade bostäder och lägenheter inom en lokal region. En persons rabatt eller bidragsbelopp beräknas av byrån baserat på månatlig inkomst. Enligt HUD-referensplatsen täcker subventioner upp till 70 procent av hyreskostnaderna beroende på en persons eller familjens inkomstnivå. Offentliga bostadsbyråer betalar hyresvärdar direkt månadsvis för att täcka tilldelade bidragsbelopp för hyresgästen.

Hyresgästbaserade bidrag

En hyresbaserad subvention innebär ett avtal mellan det offentliga bostadsverket och hyresgästen. En annan kontraktsordning finns också mellan hyresgästens hyresvärd och det offentliga bostadshuset. Eftersom subventionrabatten är kopplad till hyresgästen, närhelst en hyresgäst flyttar, avslutas avtalet mellan det offentliga bostadsverket och hyresvärden. Kontraktsavtal krävs enligt 8 § bostäder samt andra typer av bostadsrätter. Eventuella bostadsavtal med bostadsbyrå måste uppfylla vissa kvalitetsstandarder, och alla hyresgäster som är anställda måste uppfylla vissa inkomstkrav. För att säkerställa att hyresgäster och hyresvärdar uppfyller sina kontraktsförpliktelser, inspekterar offentliga bostadsföretagsrepresentanter bostäder och omprövar en hyresgästs ekonomiska ställning på årsbasis.

Projektbaserade subventioner

Enligt avsnitt 8-programmet ger projektbaserade bostadsbidrag lågprisboende för individer och familjer som faller inom kategorin låg till mycket låg inkomst. Riktlinjer för inkomstnivå varierar beroende på region, så inkomstkrav enligt 8 kan variera från en lokal till en annan. Projektbaserade subventioner kan täcka bostadshus och komplex eller byggprojekt där ägare samtycker till att hyra ut enheter enligt avsnitt 8 riktlinjer. Förutom avsnitt 8 tillhandahåller andra program, såsom avsnitt 232 och 202, subventionerade bostäder för äldre och handikappade. Ett annat program, som kallas avsnitt 811, arbetar specifikt med ideella organisationer och organisationer för bostadsutveckling för att reservera bostäder till förmån för personer med funktionshinder och psykiska sjukdomar.


Video: Göteborgs kommunfullmäktige 2018-05-17