I Den Här Artikeln:

En dom inträffar när en borgenär vinner ett inkassationsmål. Det ger borgenären ytterligare insamlingsalternativ som den inte hade tidigare. Domarefordömare har till exempel ofta rätt att garnera lönecheckar och gripa in bankbalanser. Däremot kan domar inte samlas för alltid, och stater tillåter inte att borgenärerna verkställer dem under en viss period.

Porträtt av en domare som står med armarna vikta och håller häften

Endast en domare kan tilldela eller förnya fordringsägarens dom.

Tidsram

Var du bor bestämmer hur länge en borgenär kan verkställa en dom mot dig. Varje stat fastställer sin egen stadga för begränsningar för domar och tidsramen kan sträcka sig från så kort som tre år till tio år eller längre.

Domförnyelse

När en dom löper ut är den inte längre rättsligt verkställbar. Detta orsakar problem för borgenären om det ännu inte har lyckats återhämta hela beloppet. Vissa stater tillåter emellertid kreditgivare att förnya sina domar, så länge de gör det innan den ursprungliga domen löper ut. När domstolen förnyar en dom, "uppdaterar" lagen om begränsningar av domen, vilket ger borgenären ytterligare tid att samla in skulden.


Video: Zeitgeist: The Movie (FULL FILM) 2012 Update [multi subtitles]