I Den Här Artikeln:

Gärningar är standarddokumentet för överföring av fastighetsrubrik. I många fall är överföring av titel från en bidragsgivare - den som lämnar fastigheten - till den nya ägaren eller bidragsmannen, en enkel växling mellan fastigheter och fastigheter. Andra fall är mer komplicerade. I Kalifornien, till exempel, när makarna förmedlar titeln med en interspousal transfer grant deed, har det värdefulla skattefördelar.

Lagar om Interspousal & Quitclaim Deeds i Kalifornien: deeds

Interspousal grant gjorda kan vara användbara verktyg i en skilsmässa.

Interspousal Transfer

I Kalifornien lagar bidragshandlingar med en garanti för att bidragsgivaren inte har gjort någonting för att förstöra titeln som hon förmedlar, till exempel att sälja egendomen till någon annan. Par kan använda en interspousal transferbidrag att förmedla titel från en make som enskild person till båda makarna som gemensamma ägare. att överföra egendom som en del av en skilsmässa bosättning eller att överföra titel till ett förtroende, förutsatt att överföringen är till förmån för den efterlevande maken.

fördelar

Kaliforniens statslag lägger gränser för hur mycket skatt på fastighetsskatt kan öka från år till år. Den gränsen försvinner när äganderätten ändras: När en ny ägare tar titeln, kommer bedömaren att omvärdera fastigheten enligt nuvarande marknadsvärde. Enligt statsrätten räknas en interspousal överföring inte som en ägarbyte och utlöser inte en omvärdering. Om bidragsgivaren har höll på sig i huset i flera år, kan man undvika en omprövning kunna spara borgmästaren en förmögenhet i fastighetsskatt.

Avsluta handlingar

Beviljande av gärningar och garantier ger bidragsmottagaren garantier för att titeln är säker. Bidragsgivaren accepterar en viss ansvarsskyldighet för eventuella titelproblem, även om ansvaret varierar med typen av handling. Avsluta anspråk i Kalifornien, som andra stater, erbjuder inga garantier alls: En bidragsgivare som använder en upphovsrättsakt ger upp en titel som hon har men kan inte hållas ansvarig om det finns titelförluster eller om hon inte har någon titel att ge upp. Avslutningsansökningar används för överföringar mellan familjemedlemmar eller för att få en part i en titelsättighet ge upp hennes anspråk.

överväganden

I Kalifornien lagen är en överföring av egendom aldrig villkorlig. Uppsägning och beviljande av handlingar anger eventuell ersättning, om bidragsgivaren mottar ersättning för titeln. Eventuella tilläggsvillkor bidragsgivarens uppsättningar är ogiltiga när bidragsmottagaren erhåller dokumentet, även om bidragsmannen godkände dem. Vid användning av en ansökningsomgång är en annan faktor att överväga att avslutningsanspråk förmedlar titel men inte ansvar för hypotekslånet. Bidragsgivaren är fortfarande ansvarig för eventuella inteckningar på fastigheten om inte hon och bidragsmannen utarbetar ett arrangemang.


Video: