I Den Här Artikeln:

Ett skriftligt leasingavtal kan ge både hyresvärden och hyresgästen sinnesfrid eftersom båda parter tydligt förstår sina ekonomiska och juridiska skyldigheter. Många uthyrningsarrangemang gör emellertid ofta utan leasingavtal. Det resulterande arrangemanget beror på om vistaren tar rummet från husägaren eller från en hyresgäst som tidigare hyrde huset från ägaren. Befälhavaren kan ha en hyresgäst eller rumskompisarrangemang. Varje parts rättigheter och skyldigheter är beroende av statens hyresvärdslagen.

Lagar om att hyra ett rum i ett hus utan hyresavtal: hyra

En hyresvärd kan välja om det krävs ett leasingavtal innan en hyresgäst flyttar in.

Juridisk betydelse av hyresgäst

En person som upptar ett rum utan skriftligt leasing kan ha en hyra på viljan. I denna typ av arrangemang har hyresgästen och hyresvärden ett muntligt avtal som gör det möjligt för hyresgästen att bo i rummet i utbyte mot utbetalning av hyra med jämna mellanrum. Till exempel kan hyresvärden kräva att hyresgästen betalar hyra varje månad på ett angivet datum. Till skillnad från traditionell leasing innebär emellertid inte ett hyresavtal att parterna ska ingå ett bindande avtal för ett år eller en annan överenskommen tid. En hyresgäst kan vara lämplig för en hyresgäst som är osäker på sina framtida planer eller som bara behöver stanna på ett ställe för en kort tid.

Rättigheter och skyldigheter hos villiga hyresgäster

Antingen hyresgästen eller hyresvärden kan när som helst avsluta hyresgästet vid vilja genom att meddela den andra parten. Mängden uppsägningstid som krävs måste vara minst en komplett intervallperiod som fastställs för regelbunden utbetalning av hyran för rummet. Hyresvärdslagen kan ge skyddsåtgärder för hyresgäster, även om de inte har tecknat, skriftliga leasingavtal. Stater kräver ofta utvisningsförfaranden om hyresvärden vill att hyresgästen ska flytta. Vissa stater kan följa separata regler om utlämningsmeddelanden för hyresgäster.

Rättslig betydelse för rumskompisarrangemang

En rumskompisarrangemang kan uppstå när en ny befattningshavare flyttar in i ett rum i ett hem som redan är hyrdat av en hyresgäst som tecknat ett bostadsavtal med hyresvärden. Hyresvärden har endast ett rättsligt förhållande med hyresgästen som undertecknat hyresavtalet, såvida inte hyresvärden och den nya beboaren tecknar ett ytterligare avtal. Om rumskamraten inte betalar hyra, kan hyresvärden endast kunna utföra betalning från den ursprungliga hyresgästen. Dessutom, om rumskamraten och den ursprungliga hyresgästen inte har ett leasingavtal mellan sig, kan den ursprungliga hyresgästen få några lagliga alternativ om rumskamraten inte betalar hyra eller orsakar skador på huset. Följaktligen, innan en original hyresgäst tillåter en rumskompis att ockupera ett av rummen i hans hus, kan han behöva överväga om rumskamraten borde underteckna en uthyrning.

Juridiska alternativ för utslagning av rumskamrater

När en hyresvärd har ett problem med en hyresgästs rumskompis eller en annan befattningshavare som inte anges i den ursprungliga hyreskontrakten för hyreshuset, är hyresvärdens rättsliga alternativ beroende av lagar i den stat där huset är. Vissa stater kräver rättsliga åtgärder för att uttryckligen utplåna obehöriga personer som rumskamrater. Vissa stater tillåter också en kvarhållningsåtgärd som initieras av den ursprungliga hyresgästen för att utesluta en rumskompis som vägrar att flytta ut. När det är tillåtet enligt statens lag är handlingsåtgärden ett alternativ när rumskamraten inte undertecknade det ursprungliga hyresavtalet eller en hyra innan han upptog rummet.


Video: Bostäder för unga – hur svårt kan det vara?