I Den Här Artikeln:

Ett kreditbrev är ett avtal mellan fyra parter: en köpare, en emittentbank, en säljare (mottagare) och en rådgivande bank. Kreditbrev brukar användas för storskaliga köp eller serviceavtal mellan individer eller företag som bedriver verksamhet internationellt. När en köpare samtycker till att köpa varor eller tjänster från en säljare (mottagare) skapar den utgivande banken ett kreditbrev som förbinder sig att betala säljaren vid fullföljandet av transaktionen. Rådgivande banker agerar i en rådgivande roll för att övervaka transaktionen.

Överenskommelsen

Dokumentation

Brev av kredit ger dokumentation för en internationell transaktion. När ett kreditbrev har levererats, utför säljaren de nödvändiga åtgärderna, till exempel att leverera varor till en viss plats, för att slutföra transaktionen. I det här exemplet, efter att varorna har levererats i enlighet med begränsningarna i LOC (kreditbrev) och dokumentation har lämnats för att bevisa sådana åtgärder kan köparen ta ut pengar från den utfärdande banken.

Betydelse av språk

Brev av kredit är ironclad. Eftersom de flesta representerar storskaliga köpetransaktioner måste deras språk spegla exakt hur transaktionen ska äga rum. Datum, platser, tider, dollarfigurer och korrekt identifiering av de berörda parterna är avgörande för dokumentets legitimitet. På samma sätt måste köpare och säljare bekräfta legitimiteten och rykte för både utfärdande och rådgivande banker innan de fortsätter med ett kreditbrev.


Video: