I Den Här Artikeln:

Den kommersiella fastighetsmarknaden är starkt beroende av avsikt att initiera avtal mellan potentiella hyresvärdar och hyresgäster. Det allmänna syftet med dessa avsiktsförklaringar är att fastställa de villkor som måste uppfyllas för att ett leasingavtal ska kunna nås. En avsiktsförklaring är inte ett slutligt leasingavtal.

icke-bindande

En avsiktsförklaring är nästan alltid ett icke bindande informationsdokument som används för att skapa en grund för leasingförhandlingar. Brevet anger vanligtvis vissa villkor som sannolikt kommer att ingå i ett bindande leasingavtal, men brevet är inte ett juridiskt erbjudande eller acceptans av ett kontrakt. Utan ett uppföljningsavtal är en avsiktsförklaring inte verkställbar.

Avtal att förhandla

En aspekt av en avsiktsförklaring kan vara verkställbar. De flesta avsiktsförklaringarna är undertecknade av både hyresvärden och hyresgästen, och de flesta bokstäverna innehåller en bestämmelse som kräver att varje part förhandlar i god tro mot ett slutligt leasingavtal. Om en av parterna undertecknade avsiktsförklaringen och sedan helt försvinner från förhandlingarna kan den andra parten stämma för skadestånd. Lagen kan verkligen inte tvinga två personer att nå en överenskommelse.

Nyckelbegrepp

En avsiktsförklaring innehåller vanligtvis de kritiska affärspunkterna för ett kommersiellt leasingavtal. Huvudvillkoren i en avsiktsförklaring riktar sig därför i allmänhet till den föreslagna hyresgästförbättringsbudgeten, det månatliga hyresbeloppet, eventuella utbetalningar som krävs utöver den månatliga hyran, det totala utrymmet som är tillgängligt eller önskat för uthyrning, avsedd användning av utrymmet, oavsett om hyresavtalet innehåller ett köpoption och leasingperioden. Den allmänna tanken är att en hyresvärd eller hyresgäst kan ge avsiktsförklaringen till sin advokat, och advokaten skulle ha de nyckelvillkor som krävs för att kunna utarbeta ett bindande leasingavtal.

Finansiering

Även om avsiktsförklaringar inte kan genomföras som leasingavtal, är de fortfarande användbara i finansieringsramen. En utvecklare eller byggande ägare kan presentera signerade avsiktsförklaringar till ett finansbolag för att bevisa att finansieringsbolaget att fastigheten sannolikt kommer att generera intäkter. Intentionsavsikter hjälper sålunda projekt framåt eftersom de hjälper ägarna att finansiera dessa projekt.


Video: Göteborg kommunfullmäktige 2017-12-07