I Den Här Artikeln:

När din Toro eller ett annat märke av snöblåsare inte startar på det första eller det andra draget, finns det flera saker att kontrollera. Även om Toro tillverkar högkvalitativa snöblåsare är de (liksom andra märken) mottagliga för de periodiska startproblemen. Med några få vanliga mekanikers verktyg och en ny bränsleförsörjning kan du vanligtvis få din snöblåsare på ett par minuter. Om de beskrivna stegen inte löser ditt startproblem är det dags att ta din Toro till ett reparationscenter.

Min Toro Snowblower kommer inte att börja på första eller andra drag: inte

Steg

Kontrollera din bränslenivå och fyll klipparen med färsk bensin från en bränsleburk om tanken är låg. Om bensinen är gammal (från förra säsongen eller äldre), koppla bort bränsleledningen från sidan av förgasaren genom att lossa linjeklämman med en skruvmejsel och dränera i en tom bränslebehållare. Sätt tillbaka bränsleledningen och dra åt klämman med en skruvmejsel innan du fyller tanken med nytt bränsle.

Steg

Kontrollera oljenivån genom att skruva av oljepåfyllningslocket och titta på mätstiftet. Om oljenivån faller under "Full" -markeringen, lägg till olja och kontrollera igen tills önskad nivå har uppnåtts.

Steg

Ta bort tändstiftet genom att dra ur kontakten. Sätt i en 3/4-tums tändnyckel över tändstiftet och vrid skiftnyckeln moturs tills pluggen kan vridas för hand och tas bort.

Steg

Kontrollera pluggen för synlig skada och fukt, rost, oljerester eller svarta koldioxidutsläpp. Om kontakten är skadad måste den bytas ut. Om den är våt eller smutsig, rengör den med en bomullspinne eller trasa och följ med en lätt borste med en tändstiftspolare eller mjuk trådborste.

Steg

Kontrollera tändstiftets gap med en tändstiftsmätare genom att sätta in.032-mätaren mellan sido- och mittelektroden. Om luckan är för bred eller för smal, böja sidelektroden något med haket i kännemätaren tills den passar på.032-känseln snyggt.

Steg

Sätt in tändstiftet i motorn och vrid medurs med fingrarna tills det är handtätt. Dra åt stickkontakten med tändstiftet tills skiftnyckeln ger måttligt motstånd och sätt in tändstiftet igen. Var försiktig så att du inte spänner över pluggen för att undvika att spricka den yttre keramiska isoleringen.

Steg

Ställ choken i startposition, tryck på bränsleprimeren (om den är installerad) två till tre gånger, sätt in knappen (om tillämplig för din Toro-modell) och dra startkabeln. På elektriska startmodeller trycker du på startbrytaren på startaren. Om klipparen inte startar med det andra eller tredje försöket, låt det vila i flera minuter för att låta bränslet dräneras från förgasaren och försök igen. Om det fortfarande inte kommer att starta, krävs det förmodligen professionell service.


Video: