I Den Här Artikeln:

En av de största bristerna i hur de flesta företag främjar arbetstagare är hur man tränar dem för ledningsuppgifter. Det här är färdigheter som de flesta människor behöver lära sig, och de kommer inte bara att vara goda i en annan uppsättning färdigheter. Den goda nyheten är att alla kan bli en bra chef, men många kandidater introduceras inte till hela bilden.

För de som arbetar för att gå upp i ett företags hierarki, förstår de att deras jobb kommer att växa mot mycket mer organisation och pappersarbete. Men huvudproblemet handlar fortfarande om människor, och som konsult Melissa Lamson skriver för Inc., Vi behöver hjälp när människor i jobbet stumar huvudet. Hon citerar ett antal studier som visar kopplingen mellan hur bra chefer tror att de handlar om konflikter på arbetsplatsen och hur väl de anställda tycker att chefer hanterar det. I en, tyckte ungefär dubbelt så många anställda att deras ledning behövde förbättras i hanteringen av konflikter, vilket gjorde förvaltarna själva.

Lamson påpekar att 85 procent av anställda på alla nivåer hanterar konflikter på arbetsplatsen, vilket verkar konservativt. Hon skriver också att anställda spenderar nästan tre timmar i veckan om konflikter på jobbet, den tid som kan användas mer produktivt. Hennes råd: Nya och erfarna chefer bör uttryckligen söka utbildning för att hantera oenigheter och problem. Massor av det kommer att defekta en situation, se till att varje sida känns hörd och påminna alla parter som i slutändan är på samma lag. Om en chef kan förhindra ett problem från att göra det till HR, är alla praktiskt taget garanterade att komma ut av saker bättre.


Video: The Third Industrial Revolution: A Radical New Sharing Economy