I Den Här Artikeln:

Ett avtal om ägaröverföring görs via ett kontrakt eller annat juridiskt dokument, såsom en titel eller handling. Till exempel är en handling ett juridiskt dokument som används för att förmedla eller överlåta ägande av fastigheter.

Man får en hus nyckel

Bild av glada husägare.

Namn Namn

Överlåtelsen av ägaravtal måste innehålla juridiska namn på alla berörda parter. Detta inkluderar nuvarande ägare av fastigheten och de parter som tar emot fastigheten.

egendomsbeskrivning

En beskrivning av egenskapen som förmedlas krävs i ett ägaröverföringsavtal.

Villkor

Ett ägaröverlämningsdokument spellar också villkoren i överenskommelsen om överföring. Detta inkluderar datumet för överföringen och skyldigheten för varje part i överföringen.


Video: