I Den Här Artikeln:

Pennsylvania Department of Public Welfare erbjuder matfrihetsförmåner till familjer baserat på ekonomiskt behov. Fastställande av stödberättigande för matstämpelansökare inkluderar tillgängliga resurser och total hushållsinkomst minus tillåten avdrag för baskostnader.

Pennsylvania riktlinjer för matstämpelinkomst: eller

Resurser som kontanter till hands ingår i fastställandet av stödberättigande för Pennsylvania matstämplar.

Intäkter och tillgångar

Pennsylvania Department of Welfare anser alla hushållsinkomster, både intjänade och obearbetade, för att bestämma matstämpelberättigande och det månatliga förmånsbeloppet. Inkomstkällor kan innefatta intäkter från sysselsättning, sociala avgifter, pension eller pension, arbetslöshetsintäkter, barnbidrag eller alimoni. Sökande måste också rapportera resurser som pengar, pengar på bankkonton och fordon.

kostnader

Staten bestämmer hushållets bruttoinkomst genom att dra av vissa utgifter från den totala månatliga inkomsten, inklusive att subtrahera ett standardavdrag baserat på antalet personer i hushållet. Övriga utgifter kan omfatta barnomsorg, barnbidrag, fastighetsskatt, egendomsförsäkring, hyra och verktyg. Hushåll med äldre eller funktionshindrade kan dra av medicinska räkningar som överstiger 35 kronor.

Brutto inkomstgräns

Vid beräkningen av den totala hushållsinkomsten med mindre tillåten avdrag tillämpas bruttoinkomsttestet. Från och med september 2010 är Pennsylvania bruttoinkomstgräns för en person $ 1 444 per månad eller $ 1 805 om en hushållsmedlem är äldre eller handikappade; varje ytterligare medlem i hushållet lägger till $ 499 till denna maximala inkomstgräns eller $ 624 för hushåll med en äldre eller funktionshindrad medlem.


Video: