I Den Här Artikeln:

Ett landskontrakt är ett köpavtal för fastigheter där säljaren finansierar försäljningen utan hjälp från tredje part. Även om landskontrakt är lagliga i varje stat uppstår bekymmer om rättvisa när säljaren befinner sig i en dominerande förhandlingsposition eftersom köparen inte kan få finansiering från tredje part. Pennsylvania landskontrakt lag förtydligar ansvaret för både köpare och säljare och detaljer tillgängliga remedier.

Pennsylvania Fastighetsrätt på markkontrakt: inte

Markkontrakt blir populära under ekonomiska nedgångar.

Det grundläggande

Under ett landskontrakt samtycker köparen till att betala avdrag och säljaren går med på att överlämna innehav av fastigheten till köparen. Fastighetsavtalet liknar ett fastighetsavtal, men köparen tar normalt mer ansvar än en hyresgäst gör. Han måste vanligtvis reparera fastigheten till sina egna utgifter och kan ansvara för husägarens försäkring och egendomsskatter också. Säljaren överför inte titeln till köparen till dess att hela köpeskillingen är betalad.

Säljarens skyldigheter

Säljaren måste behålla titeln till fastigheten som kan omsättas under hela kontraktsperioden. Titel kan bli omöjlig om det finns en trovärdig juridisk tvist om huruvida säljaren egentligen äger egendomen eller om en brottslighet leder till att en lien placeras på egendomen. Köparen kan också kräva att säljaren tillhandahåller en skriftlig delbetalning som redan betalats och det belopp som återstår att betala. Säljaren måste förse köparen med alla skatte- och försäkringsintäkter och måste tillhandahålla reparationsräkningar och kvitton om köparen är ansvarig för att reparera fastigheten.

Standard

En köpare kan standard på två huvud sätt - genom att inte göra betalningar i tid och genom att inte göra några nödvändiga reparationer. Säljaren måste skicka ett skriftligt meddelande med registrerat eller certifierat brev till köparens senast kända adress och kräva att köparen botar standard och ger honom en graceperiod under vilken man gör det. Om standardresultatet uppstår genom att betalningen inte betalas måste graceperioden vara minst 30 dagar. Om det beror på underlåtenhet att reparera, måste det vara minst 60 dagar.

botemedel

Om köparen inte botar sin standard vid slutet av graceperioden kan säljaren söka kontraktsmässiga lösningar mot köparen. Dessa är begränsade till skillnaden mellan fastighetens fastighetspris och kontraktspriset vid tidpunkten för defaulten och eventuella avdrag som är försenade vid det att rättegången avslutas. Säljaren kan också begära ersättning för kostnaden för reparationer som gjorts av säljaren som var köparens ansvar. Säljaren kan återta äganderätten till fastigheten, men om han gör det får han inte återhämta beloppet för några avbetalningar som kommer att gälla efter det att köparen har blivit utvisad.


Video: