I Den Här Artikeln:

En planerad leverantörsorganisation (PPO) och en plan för hälsounderhållsorganisation (HMO) är två typer av hanterade vårdplaner i USA. Medan en PPO-plan ger den största flexibiliteten för medlemmarna mellan de två planerna, får HMO-medlemmarna högre försäkringsbelopp och färre kostnader än vad som står i fickan i utbyte mot fler restriktioner.

PPO Vs. HMO försäkring: högre

Det finns likheter och skillnader mellan HMO och PPO hälsoplaner.

Fakta om PPO och HMO planer

Hundratals miljoner människor omfattas av planerade vårdplaner i USA Enligt en HealthLeaders-studie omfattades 135 miljoner människor av antingen en HMO, PPO eller en tredje typ av hanterad vårdplan, tjänstepunkt (POS) i 2010. Det är en ökning från 126 miljoner medlemmar år 2009. Även 2010 hade över 66 miljoner människor en HMO-plan medan 53 miljoner hade en PPO-plan.

HMO

En HMO-plan ger sina medlemmar den mest försäkringsskyddade de tre hanterade vårdplanerna. Medlemmarna får ett nätverk av kontraktsgivna läkare som tillhandahåller sjukvård inom sitt område. Dessa läkare kommer att tillhandahålla läkarvård till rabatterade priser som förhandlas med försäkringsbolaget. Genom att ta hand om vård inom nätverket får HMO-medlemmar högre försäkringsförmåner, som ofta inte innehåller några självrisker och lilla eller inga sambetalningar. Eftersom HMO: s medicinska tjänster är förbetalda begränsas medlemmarna till att ta emot nätverksvård.

PPO

PPO-planer ger mest flexibilitet och val för sina medlemmar. PPO-medlemmar, som HMO-medlemmar, ges ett leverantörsnät inom sitt område. Genom att ta hand om omsorg i nätverket kommer PPO-medlemmar att få högre försäkringsförmåner. Till skillnad från HMO-medlemmar är PPO-medlemmar inte begränsade till att stanna inom sina leverantörsnätverk och kan gå ut ur nätverket för att ta hand om vården. De kommer fortfarande att få försäkringsskydd för dessa typer av besök också. Genom att gå ut ur nätet minskar deras försäkringsförmåner, medan deras out-of-pocket-kostnader, såsom avdragsgilla och medbetalningsbelopp, ökar.

missuppfattningar

HMO-medlemmar är skyldiga att välja en primärvårdspersonal (PCP) från sitt leverantörsnätverk. PCP fungerar som en gatekeeper, som samordnar patientens medicinska tjänster samtidigt som försäkringskostnaderna blir låga. De uppnår detta genom att ge allmän vård och hänvisa patienter till annan läkare in och ut ur nätverket för besök. PPO-medlemmar behöver emellertid inte välja en PCP och kan se någon läkare in eller ut ur nätverket efter eget gottfinnande.

Varning

Eftersom läkarvårdspriser inte förhandlas mellan icke-nätverksdoktorer och försäkringsbolaget kommer HMO och PPO-medlemmarna att uppleva högre kostnader utan kostnad, med färre försäkringsförmåner. PPO-medlemmar kan förvänta sig att betala så mycket som hälften av deras medicinska räkningen som uppkommit från ett läkemedelsbesök utanför nätverket, enligt American Heart Association. HMO-medlemmar har en ännu sämre position när det gäller icke-nätverksbesök. Utan ett hänskjutande från sin PCP kommer en HMO-medlem att ansvara för hela kostnaden för sitt medicinska besök utom nätverket, om det inte anses vara en nödsituation.


Video: