I Den Här Artikeln:

IRS har flera avdelningar, till exempel för individer, företag eller välgörenhetsorganisationer. Korrekt adresserade brev skickas till rätt avdelning och får ett snabbt svar. Ange tydligt ämnet för din korrespondens, identifiera dig själv eller ditt företag, referensrelevant IRS-korrespondens, ange ditt nummer som nummererade punkter och inkludera relevanta bilagor. Irrelevanta bilagor kan fördröja ditt svar. Dessa riktlinjer adresserar mailade brev, men är lika relevanta för e-post eller formulär fyllda på IRS-webbplatsen.

Penteckning dokument

Generella riktlinjer

Håll dig vid fakta, var artig, anta inte en konfronterande ton och var inte rädd. Om du inte har betalat skatter eller omedvetet återhållsam information anger du ditt fall lugnt och erbjuder ditt fulla och ärliga samarbete och ber om en lösning. Om du är fastspänd för kontanter och inte i stånd att betala, låt IRS känna till och utarbeta en betalningsplan som passar din budget. IRS är inte ute för att få dig om du är på höger sida av lagen.

IRS webbplats

Innan du sammanställer ditt brev, besök IRS-webbplatsen. Webbplatsen har en kunskapsdatabas med svar på vanliga frågor, en avsnitt "Kontakt IRS" med användbar information för post, telefon och e-post korrespondens och andra avsnitt som kan hjälpa till att lösa ditt problem eller förenkla din korrespondens med IRS.

Brevriktlinjer

Om du svarar på ett brev från IRS bör brevet ha avdelningsinformation, ett referensnummer, ämnesrad och datum. Inkludera denna information högst upp i ditt svar ordentligt.

Identifiera den relevanta IRS-avdelningen för din fråga, om du kan. Inkludera avdelningsinformation längst upp i ditt brev, till exempel "Individuell skattebetalare". Följ sedan en ämnesrad för ditt problem, t.ex. "Kan inte betala avskyvärda skatter". Håll ämnesraden konsekvent, helst till en rad. Följ sedan din kontaktinformation från och med ditt personnummer eller skatteidentifikationsnummer och ditt namn eller ditt företags namn.

Du kan börja med en anonym "Kära herre" eller hoppa över hälsningen och skriva om ditt problem direkt. Ange i ditt brev ett tydligt och tydligt uttryck för din fråga i första personens röst. Till exempel, "Jag är arbetslös och har inte pengar att betala min brottsliga skatt." Föreslå en möjlig lösning om du kan, till exempel, "Jag skulle vilja begära en sexmånaders försening. Jag förväntar mig att hitta ett jobb inom sex månader och tror att jag skulle kunna betala det utestående saldot." Ta inte med bilagor som ett avgångsbrev eller kopior av skatteformulär som redan är inlämnade till IRS.

När det är relevant, till exempel om du vill lämna en ändrad eller korrigerad retur, bifogar du den relevanta blanketten, fylld och undertecknad, tillsammans med relevanta bilagor som har ändrats sedan din ursprungliga arkivering.

Om din kontaktinformation har ändrats, ta med din nya kontaktinformation och telefonnummer. IRS kallar ofta filers om det har frågor. Avsluta ditt brev med artighet.

Gör en kopia av ditt brev och bilagor till din fil. Om du inte får bekräftelse eller svar inom sex veckor, kontakta IRS för att kontrollera om de fått ditt brev.


Video: