I Den Här Artikeln:

En fiduciary-fil Formulär 56 att meddela IRS om eventuella ändringar i ett fiduciary förhållande. En förvaltare förvaltar tillgångar som tillhör en annan person eller organisation. Form 56 lämnas in både i början och i slutet av relationen. Denna blankett ändrar boetets anmälningsadress till fiduciary adressen så federala myndigheter och fordringsägare kan skicka mail om boet till fiduciary. Formens huvudsyfte är att fastställa att förvaltaren är ansvarig för boetets räkenskaper.

Syftet med IRS-formulär 56: fiduciary

Meddela IRS om eventuella förändringar i ett fiduciary förhållande.

Estates

Anmälningsformulär 56 är obligatoriskt för vårdnadshavaren, förvaltaren, förvaltaren eller annan person som ansvarar för en decedents egendom. En enda formulär 56 skapar en relation mellan en enda förvaltare och en enda fastighet. Om det finns flera förvaltare och en egendom, fyller varje förvaltare formuläret. och om det finns flera fastigheter och en förvaltare, registrerar förvaltaren en blankett för varje egendom. En fastighetsförvaltare måste ange om decedenten hade en giltig vilja och ange det datum då decedenten dog.

Konkurs

En konkursförvaltare, en innehavare eller mottagare kan också lämna in formulär 56. Enligt Internal Revenue Service visar filialen att förvaltaren är behörig att hantera gäldenärens tillgångar. Förvaltaren måste innehålla det datum som domstolen tilldelade tillgångarna på formulär 56. Förvaltaren kan lämna formulär 56 till ett konkursföretag eller en konkursperson.

Tilläggsformulär

När en fiduciary-fil formulär 56 för att avbryta förhållandet är fiduciären fortfarande ansvarig för att betala federala och statliga skatter på boet, vilket kan innefatta skatteskulder i framtida år. Enligt Internal Revenue Service kan fiduciary-filen fylla i formulär 4810, som ber Internal Revenue Service att beräkna och snabbt bedöma alla framtida års skatter på boet. Fiduciary kan också fila Form 5495 för att ta bort eventuella framtida ansvar för att betala skulder som egendomen upphör. Filningsformulär 4810 eller Form 5495 är valfritt.

Misslyckades Bank

Syftet med att lämna in formulär 56F är när Federal Deposit Insurance Corporation eller en annan federal finansiell byrå tar över en misslyckad bank. Enligt tjänsteförvaltningen, om byrån blir förvaltare innan den andra banken blir insolvent måste byrån lämna in formulär 56F igen. Byrån måste lämna in formulär 56F varje år så att det hanterar tillgångarna hos den misslyckade banken.


Video: IRS Form W-8 BEN