I Den Här Artikeln:

Många investerare använder grundläggande analys för att avgöra huruvida en viss investering är lämplig eller inte. Grundläggande analys används för att bestämma ett lager eller företags värdering, som samlas in av en rad datapunkter.

Värdering

Värdering är den process som används för att bestämma värdet på en aktie eller ett företag. Olika tekniker används - vissa är objektiva, medan andra är subjektiva.

Värderingsanalys

Värderingsanalys är en nyckelkomponent i grundanalysen. Investerare ser att jämföra en aktie med en annan (eller flera aktier) för att bedöma tillgångens värde.

Fungera

Aktievärdering bestäms genom att utvärdera olika viktiga datapunkter som inkomster, värde av företags tillgångar, jämn förvaltning.

Metrik

Metrics, eller förhållanden, används för att bestämma värdering. Metrics är beräknade data som används för jämförelse. De mest använda värdena är pris till vinst (P / E), pris / bok och diskonterat kassaflöde.

överväganden

Värdering av aktier är ett lättbegrepp att förstå. Emellertid kan observation av värderingsmultipla ställas upp för en fälla. Gör extra läxa för att kunna upptäcka skillnaden mellan företag.


Video: