I Den Här Artikeln:

Distinkta skattesatser utgör den stora skillnaden mellan en kvalificerad utdelning och en okvalificerad utdelning. Kvalificerade utdelningar från typiska bolag beskattas till kapitalvinstskattesatsen enligt NASDAQ. För investerare i lägre skattebeslag är kvalificerade utdelningar ibland inte beskattade alls. Däremot blir okvalificerade utdelningar beskattade mot din individuella inkomstskattesats, vilket vanligtvis är mycket högre.

Affärsman handteckning graf

En utdelnings status har stor inverkan på dina skatter och avkastning på investeringar.

Grundläggande distinktion

De flesta utdelningar som betalas till enskilda och företagande investerare genom traditionella lagerkonton är kvalificerade. Utdelningar utbetalade av amerikanska företag med vanliga företagsstrukturer samt kvalificerade utländska företag är kvalificerade. NASDAQ-webbplatsen noterar fastighetsinvesteringar, utdelning av personaloptioner och mervärdesskapsavtal som exempel på oregelbundna enheter som betalar okvalificerade utdelningar.

Behållningsperiodskrav

En annan faktor som påverkar utdelnings kvalificerade status är innehavsperioden. Du måste inneha aktier av stamaktier för 60 av de 120 dagarna som börjar 60 dagar före utdelningsdatumet enligt NASDAQ. Att köpa ett lager före utdelningsdatumet för utdelning för att utnyttja utbetalningen leder till en högre, obestämd skattesats.


Video: The Great Gildersleeve: The Matchmaker / Leroy Runs Away / Auto Mechanics