I Den Här Artikeln:

Det finns två typer av gärningar som används i fastighetsaffärer. Den första typen kallas vanligtvis en "snabb fordran". Snabb fordran är en missnöje som orsakas av både likheten i ord och det faktum att dessa handlingar är en "snabbare" sätt att överföra fast egendom. Den verkliga namnet på gärningen är ett upphörande krav. Den andra är en garantisak, vilket är vanligare och ger starkare rätt till slutförsäljning. Det finns emellertid tillfällen när ett avslutat påstående är önskvärt. Så länge som köparen förstår kvaliteterna och begränsningarna av ett upphört anspråk, så kan de försäkra sig om att alla deras behov är uppfyllda, det är ett utmärkt verktyg för att underlätta försäljningen.

Quick Claim Deed Laws: laws

En avslutande fordran är bara en typ av fastighetsdokument du borde förstå innan du köper eller säljer ett hem.

Bästa användningen

Den bästa anledningen att använda ett avslutat fordran är att släppa någons krav på en egendom som annars åsidosatts till en annan princip. Till exempel i fallet med en skilsmässa där en part har bestämmande intresse för en egendom till försäljning, tillåter ett avslutat påstående att den andra parten avstår från att göra anspråk på egendomen så att den kan säljas. Avsluta anspråk handlingar används i skatteförsäljning eller annan lien försäljning. Köparna bör vara medvetna om att säljaren i dessa fall bara säljer sitt intresse för fastigheten. I det här fallet utgår ett upphovsrättsligt förfarande utredning eftersom fastigheten kan ha lutningar på den som fortfarande är fästade efter försäljningen och köparen skulle anta dessa leins.

Ansvar

Till skillnad från en garantiåtgärd ger inte upphovsrätten köparen någon garanti för att någon annan inte har något intresse av fastigheten. När man köper en fastighet är det oftast bäst att hantera någon som kan leverera en garantisak som inte är övertygad av lejder och rensa bort eventuella rättsliga bilagor.

Krav

Varje stat har lagar rörande leinsaker, handlingar och andra fastighetsaffärer, men i allmänhet avslutar anspråk handlingar kräver att både namn på bidragsgivaren och bidragsmottagaren (köpare och säljare) visas på gärningen. Också en fullständig juridisk beskrivning av fastigheten tillsammans med adressen och länets namn måste visas på gärningen. En avslutande fordran måste också ange försäljningspriset, även om det är en gåva med ett litet dollarvärde. Avslutningsansökan måste vara notarized, och bidragsgivaren måste underteckna handlingen. Kontrollera alltid dina statliga krav på alla fastighetsaffärer. Vissa stater kräver att bidragsmannen skriver under gärningen och vissa stater kräver också vittnen. Alla stater kräver att gärningen lämnas in i länets postkontor där fastigheten är belägen.


Video: Quit Claim Deed