I Den Här Artikeln:

Livförsäkringspolicyn försvinner i allmänhet för utebliven betalning av premier. Om du misslyckas med att betala den erforderliga premien, eller en minimipremie som anges i policyavtalet, kan din policy avslutas.

Tidsram

Livförsäkringsbolaget anser att din livförsäkringspolicy upphör att gälla när du inte gör premiebetalningen på premiefristen. Däremot har du i allmänhet 30 dagar efter förfallodagen för att återinföra din policy utan ytterligare bevis på försäkringsförmåga och utan att ditt kontrakt blir permanent avbrutet.

Betydelse

Genom att betala din livförsäkring inom 30 dagar efter förfallodagen, behåller du din livförsäkring och förhindrar att den upphör. Det innebär att du inte behöver ansöka om livförsäkring och kan behålla din policy tills det normalt skulle upphöra.

Förebyggande / Lösning

Se till att betala dina premiebetalningar i tid. Lita inte på 30-dagars grace period eftersom du kan få reda på att du inte kan betala din premie inom den angivna tidsramen. Du borde också ha möjlighet att bekvämt ha råd med dina premiumbetalningar utan att förlita sig på en grace period.


Video: