I Den Här Artikeln:

Om dina kunder hoppas kunna uppnå högre avkastning på investeringarna inom en hel livspolitik kan variabel livförsäkring vara ett bra alternativ för dem att överväga. Variabel livförsäkring är en typ av hela livförsäkring, men det ger dina kunder flera fördelar att de inte kan få med vanliga helhetspolicyer. För att sälja en variabel livförsäkring måste du följa särskilda regler och få specifik licensiering.

Fungera

Variabel livförsäkring erbjuder permanent livförsäkringsskydd. Det är likartat i funktion till ordinarie livförsäkring, förutom att den placerar premierna i fondförvaltningsunderkonton. (En fond placerar en samling av aktier eller obligationer i en enda investeringsprodukt.)

Licenskrav

Försäljning av variabel livförsäkring kräver en statlig livförsäkringstillstånd, en serie 6 licens och en serie 63 licens. Alla stater uppmanar dessa licenser, som tillåter innehavare att sälja finansiella produkter som använder eller innehåller fonder och andra värdepapper med rörlig avkastning. För att behålla din serie 6 och 63 licenser måste du slutföra fortbildning och testa varje verksamhets kvartal. Du måste också slutföra fortbildning och testning för att behålla din livförsäkringstillstånd (vartannat år, typiskt). I de flesta staternas mandat kombinerades fortbildningskurser med 15-30 kredit timmar för dessa licenser.

Prospektkrav

För att sälja en variabel livförsäkring måste du tillhandahålla specialförsäljningsmaterial och litteratur till dina kunder. Denna litteratur kallas ett prospekt; Det beskriver de avgifter och investeringsmål som de gemensamma fonderna har i policyen. Det beskriver också hur de fonder som arbetar, och vilken typ av investeringar de ska göra för att uppnå önskad avkastning.

Lämplighetskrav

Variabel livförsäkring är underkastad Finansinspektionen (FINRA) och US Securities and Exchange Commission (SEC) lagar om lämplighet. Av detta skäl måste du slutföra ett lämplighetstest med din kund för att bestämma din kunds risk tolerans. Eftersom rörlig livförsäkring innebär investeringar som kan förlora pengar och att livförsäkringspolicyn upphör, måste du göra allt rimligt försök att verifiera att din kund är ekonomiskt och psykologiskt kapabel att motstå nedgångar i sina investeringar. Ett frågeformulär för tillgångstilldelning är en standardmetod för lämplighetstestning. Klienten måste också underteckna pappersarbete som bekräftar att han förstår riskerna med att investera i en variabel livförsäkring.

Andra överväganden

Överväg om du kan göra tillräckligt med affärer för att garantera att du får ytterligare licensiering för variabel livförsäkring. Se till att din kundbas redan har intresse för den här produkten och att du kan göra tillräckligt med affärer för att täcka alla dina regler och licensavgifter. Annars kan det inte vara värt pengarna och tiden att få ytterligare licensiering. Observera också att mäklarfirmor som erbjuder variabel livförsäkring ofta har produktionskrav som du måste mötas. Om du inte säljer tillräckligt med produkt kan du bli föremål för ett straff. I vissa fall kan mäklaren till och med säga upp ditt kontrakt, vilket hindrar dig från att sälja en variabel livförsäkring med den mäklaren.


Video: Lukas Graham - Love Someone [OFFICIAL MUSIC VIDEO]