I Den Här Artikeln:

Kommersiella banker är bland de viktigaste finansiella intermediärerna på marknaden. Till följd av denna roll utsätts kommersiella banker för de risker som påverkar både värdepappersmarknaderna och de ekonomiska förhållanden som påverkar konsumenterna. För att förstå de risker som är förknippade med kommersiella banker är det bra att överväga några viktiga områden som påverkar bankverksamheten.

Risken för kommersiella banker: risken

För att undvika risken för insolvens krävs kommersiella banker att hålla en fast reserveringsnivå.

Ränterisk

Ränterisk är en av de mer utbredda riskerna för affärsbanker. I allmänhet är affärsbanker kunniga för att mildra ränterisken i sina investeringsportföljer. Räntorna ligger emellertid utanför domänen för affärsbankens verksamhet. I stället utövar Federal Reserve, USA: s centralbank, ett betydande inflytande över räntorna. Som ett resultat försöker kommersiella banker att säkra sina lån mot eventuella förändringar i den allmänna räntenivån i ekonomin. Till exempel, om en bank gör ett företagslån och debiterar låntagaren 5 procent ränta med en nuvarande räntenivå på 2 procent, kommer banken att göra en vinst om 3 procent om räntan förblir 2 procent under lånets löptid. Om emellertid den allmänna räntan ökar från 2 till 3 procent, kommer bankens vinst att minska till 2 procent.

Standardrisk

Kommersiella banker gör i allmänhet det mesta av sina pengar på lån. Trots att bankerna skärmar låntagare och analyserar sin finansiella ställning och betalningsförmåga är kommersiella banker fortfarande mottagliga för låntagarens standard. När låntagare inte kan betala, är de vanliga på ett lån, vilket gör att banken förlorar pengar. Även om en allmän analys av en banks utlåningsportfölj kommer att indikera en liten marginalmarginal, kan utbredd låntagarens standard äventyra en kommersiell banks solvens.

förordning

Kommersiella banker är också föremål för reglering. Beroende på vilken typ av bank, specialisering och stat där de är verksamma, arbetar affärsbanker inom ramen för laglig reglering. När reglerna ändras ändras bankens operativa ramverk, vilket kan påverka dess förmåga att generera vinster från lån. Till exempel kan Federal Reserve öka antalet reserverade reserver, vilket tvingar kommersiella banker att hålla tillbaka mer pengar för att täcka kundernas uttag. Detta minskar mängden bankkapital tillgängligt att låna, vilket kan minska bankvinsterna.

Möjlighetskostnad

Även om lån är en viktig del av affärsbankens verksamhet, kan bankerna sluta utlåning av rädsla för utbredd standard. Om en banks ekonomiska analys förväntar sig en minskad ekonomisk aktivitet kan en kommersiell bank förvänta sig en minskad kapacitet för låntagarens återbetalning. Med en högre standardränta kan en bank föredra att investera endast en del av sin kapital för att tjäna pengar från några framgångsrika lån istället för att riskera mer pengar med risken för misstag.

insättningar

Kommersiella banker lita dels på att locka insättningar från kunder för att finansiera bankinvesteringar och lån. För att göra så erbjuder många affärsbanker traditionella banktjänster, inklusive certifikat för inlåning och kontroll, sparande och penningmarknads konton. Dessutom kan bankerna öka räntebetalningarna på dessa konton för att göra dem mer attraktiva för insättare. Utan ett konsekvent flöde av insättningsfonder skulle kommersiella banker inte kunna bedriva en optimal nivå.


Video: Byggdirektör: ”Kollaps för nyproduktion”