I Den Här Artikeln:

Skattebetalare kan hävda en släkting som en "beroende" när den relativa beror på skattebetalaren för deras ekonomiska överlevnad. Internal Revenue Service, eller IRS, har flera regler för att hävda anhöriga.

Regler om att hävda avhängare på dina skatter: skatter

Skatteformulär inkluderar information om anhöriga.

typer

En skattebetalare kan hävda sitt eget barn eller släkting (känt som ett "kvalificerat barn") under 19 års ålder (24 om den som är beroende av en heltidsstudent) som en beroende. En skattebetalare kan också hävda en släkting (känd som en "kvalificerande släkting"), såsom en förälder eller morförälder, som en beroende.

överväganden

Ett kvalificerat barn måste förlita sig på skattebetalaren för minst hälften av sitt ekonomiska stöd. En kvalificerad släkting får inte göra mer än $ 3 650 per år och måste bero på skattebetalaren för minst hälften av deras ekonomiska stöd, från och med 2009.

Tidsram

Ett kvalificerat barn måste leva med skattebetalaren i minst sex månader per år. Kvalificerande släktingar behöver inte bo hos skattebetalaren.


Video: What Is Justice?: Crash Course Philosophy #40