I Den Här Artikeln:

Någon gång har nästan alla överkänt ett bankkonto av misstag. När en övertrassering inträffar måste individen inte bara ersätta banken för det överförda beloppet utan också för eventuella överkursavgifter som banken debiteras för att hedra kontroller och debiteringar på det tomma kontot. Om det överdragen kontosaldot går obemärkt och kontoägaren fortsätter att göra inköp, kan det innebära att en betydande del av bankkoncernens skuld upphör.

Stadga för begränsningar av ett bankkonto Skuld: stadga

När tillräckligt med tid går över, upphör ett bankkonto att vara verkställbart.

Fakta

Enligt kontoret för valutaövervakaren, en uppdelning av det amerikanska avdelningen för statskassan, finns det ingen federal gräns för hur många avgifter en bank får debitera efter en övertrassering. Därför kan en konsument, beroende på bankens policy, hamna med hundratals dollar eller mer i bankkonto skuld innan han ens inser att ett problem finns. Bankerna samlar vanligen skulder som är skyldiga genom att omedelbart återkalla skuldbeloppet från eventuella insättningar som gäldenären gör i sitt bankkonto. Skulle gäldenären byta banker eller misslyckas med att göra ytterligare insättningar, kommer banken att initiera insamlingsaktivitet, bland annat att hyra en inkassobyrå eller stämma gäldenären.

Tidsram

Skulder på konsumentbankkonton är inte säkrade av någon egendom och är således osäkra fordringar. Varje stat reglerar hur länge en osäker skuld kvarstår innan den är tidsbestämd. Denna tidsperiod är känd som begränsningsföreskrifterna. Begreppet begränsning förbjuder en borgenär från att lagligen driva gäldenärens skyldighet att betala skulden utöver den statligt uppställda tidsramen. Både banker och inkassobyråer som samlar in för banker måste följa lagen när de försöker samla in skulder i bankkonton. Begränsningsbestämmelsen gäller endast för verkställighet av rättegångar - inte standard insamlingsaktivitet som telefonsamtal och brev.

överväganden

En bank eller den inkassobyrå som den anlitar kan fortfarande lämna in en process mot en konsument för ett bankkonto skuld utöver begränsningsföreskrifterna. Skulle detta inträffa måste gäldenären både meddela domstolen och borgenären att skulden är äldre än lagen om begränsningar för hans stat och därför inte verkställbar. Om gäldenären inte använder sin stats begränsningsförfattning som ett rättsligt försvar, kan borgenären fortfarande vinna rättegång mot honom och använda laglig kraft för att samla en tidsbestämd skuld.

missuppfattningar

Många individer förvirrar stadgan för begränsningar med hur lång tid en skuld kan uppträda på sina kreditrapporter innan de tas bort av kreditbyråerna. Längden av tidsskulden kan rapporteras inom kreditrapporterna är "rapporteringsperioden" och är mandat av den federala regeringen via Fair Credit Reporting Act (FCRA) - inte en gäldenärs stat. Enligt FCRA kan osäkra fordringar som en konsument misslyckas betala, såsom ett bankkonto, kvarstå inom hans kreditfil i upp till 7 ½ år från det att skulden uppstod. Den federala rapporteringsperioden har ingen betydelse för stadgan för begränsningar för rättslig verkställighet av skulden.

Varning

Om en gäldenär gör en betalning till banken eller bankens inkassobyrå mot det belopp han är skyldig, kan begränsningsbestämmelsen i vissa stater omedelbart återställas. Detta beror på att lagen om begränsningar regleras av datumet för den enskilde sista betalningen, inte det datum skulden uppstod som den federala rapporteringsperioden. Om en gäldenärs stat hindrar en skuld från att vara rättsligt verkställbar efter fyra år och gäldenären betalar efter tre år, kan borgenären ha rätt att stämma individen i sju år, hellre än bara fyra.


Video: The Secret of Oz - Winner, Best Docu of 2010 v.1.09.11