I Den Här Artikeln:

Fastighetsvärden flyttar mål, så ditt hem skattevärderade värde kan vara lägre än vad du förväntade dig. Det skattemässiga värdet skiljer sig också från marknadsvärdet. Marknadsvärde representerar det pris som en rimligt utrustad köpare skulle betala för ditt hus.

Hem till salu Sign & New House

Hem till salu tecken framför huset.

Hur Skattebedömare Figur

Din kommunala skattebedömare kontrollerar hemvärden för att bestämma varje fastighets skatteskuld. Denna bedömning, som härrör från en skattemässig bedömning, utgör grunden för din årliga fastighetsskatträkning. Skattebedömare använder information från den senaste hemförsäljningen för att komma fram till ett bedömt värde nära marknadsvärdet. Faktorer som inflation, lokala hyreskostnader och byggkostnader kan påverka bedömarens värdering.

Hur marknadsvärden mäter upp

Fastighetsbedömare uppskattar marknadsvärden i stor utsträckning genom att jämföra ditt hem till jämförbar hemförsäljning. En hemvärdering används för köplån eller refinansiering eller när du säljer ditt hus. Ett hem sanna marknadsvärde är dock sitt försäljningspris, om det nyligen köptes. Skattevärderade värden och marknadsvärden skiljer sig ofta, eftersom bedömarna omprövar en gång om året - ibland mindre ofta. Marknadsförhållandena och marknadsvärdena förändras dock kontinuerligt beroende på större ekonomiska faktorer.


Video: