I Den Här Artikeln:

Om du anställer barnfamiljer kan du kanske skriva ut några av kostnaderna och spara pengar vid skatt tid. Du får en skattekredit för barnomsorgskostnader om kostnaden är nödvändig för att du ska arbeta eller söka arbete. Krediten kommer av din skatt, snarare än av din skattepliktiga inkomst. Internal Revenue Service beskriver de kvalificerade kraven i publikation 503.

Hemskolan

Betalningar till din barnflicka kan vara avdragsgilla barnomsorgskostnader.

Krav på kvalificering

Du kan bara ta barnomsorgskrediter om du har inkomstinkomst för skatteåret. Om du är gift måste du och din make både ha barnets tjänster att jobba eller leta efter arbete. Barnen vårdas måste vara 12 eller yngre. Barnflickan kan inte vara din make, en beroende eller ett barn under 19 år - det finns inget avdrag för en storebror som barnvakar sin lillasyster, även om du betalar honom.

Hävda krediten

Om du tjänar 15 000 dollar eller mindre, kan du göra anspråk på upp till 35 procent av kvalificerade barnomsorgskostnader för din kredit. Ju mer du gör desto mindre skriver du av. Den maximala kvalificerade utgiften är $ 3 000 för ett barn eller $ 6 000 för mer än en. Om du säger att du tjänar 14 000 dollar per år och betalat en barnflicka på 1 500 dollar för att ta hand om ditt barn, skulle din kredit vara 525 USD. Publikation 503 ger detaljerna för att bestämma din exakta kreditstorlek.


Video: Der Kommissar und das Meer, 24 - Der wilde Jack (Svensk text)