I Den Här Artikeln:

I många yrken ges anställda tips utöver eller i stället för timlön. Eftersom tipsen kommer från många individer och i allmänhet är i form av pengar, kommer frågan om hur IRS handlar med tips ofta upp.

Närbild på kundförändring

Hävande tips

Tips och undanhållande

Arbetsgivare är ansvariga för att hålla Social Security, Medicare och federala skatter från en anställds tipsinkomst. När en kund lägger till tipset på ett kreditkort är det enkelt att hålla reda på och redovisa. Men när spetsen är kontant måste arbetsgivaren förlita sig på arbetstagarens ärlighet.

Form 4070-A

Form 4070-A används för att hålla en daglig uppsättning av anställdas tips i kontanter och kredit. Beloppen beräknas och läggs till i Form 4070, en månadsrapport som skickas till IRS med anställdens namn, adress och personnummer. Arbetsgivarens namn, den tid som formuläret täcker och antalet tips är också inkluderade.

Samla in federal skatt

Arbetsgivare kan samla de federala skatterna på tips från de statligt uppdragna minimilönerna eller från belopp som rapporteras av de anställda själva. Arbetsgivare kan också betala skatt i fickan som bekostnad av att göra affärer. Grunden är att arbetsgivarna är ansvariga för insamling, rapportering och betalning av dessa skatter.

Minimi och tilldelningar

IRS kräver att summan av tips som krävdes under en period ska vara minst 8 procent av de totala kvitton som erhållits för den perioden. När beloppet är mindre än 8 procent har arbetsgivaren möjlighet att fördela skillnaden mellan 8 procent av de totala kvitton och vad som rapporterats. Detaljer om dessa anslag finns i anvisningarna för formulär 8027.

Form 8027

Arbetsgivare som anses vara stora livsmedels- eller dryckesinrättningar måste fylla i det årliga formuläret 8027. I detta formulär ingår den sammanlagda summan av tipsinkomst för anläggningen för året. Det säkerställer att antalet begärda tips är minst 8 procent minimum.


Video: