I Den Här Artikeln:

När två eller flera personer äger ett fastighetsstycke är ägande en form av gemensam hyra. Gemensam hyra har varierande grader. En gemensam hyra med rätt att överleva skiljer sig från en gemensam hyra. Att överföra ett gemensamt intresse kan ha en inverkan på hyran som helhet. Om en fastighetsägare vill överföra sitt intresse måste en handling skrivas upp. En vanlig handling som används är slutgiltighetsgärningen.

Hyra gemensamt

En gemensam hyra uppkommer när två eller flera personer äger ett fastighetsstycke och det finns ingen rätt att överleva. I en gemensam hyra har ägarna rätt att använda och njuta av landet, var och en kan överföra sina egendomsintressen när de väljer och när de dör, överlåter deras egendomsintressen till sina arvingar. Om hyran är en gemensam hyra med rätt att överleva, har ägarna lika rättigheter i användningen och nöjen av landet, men fastighetsintresset övergår inte till ägarna. Istället övergår intresset till de återstående ägarna av landet.

Definition av upphovsrättsakt

Statliga fastighetslagar kräver att en giltig handling skrivs upp för att lagligt kunna överföra intresse för fast egendom. När parterna är bekanta med varandra och känner till landet väl - som i en överföring mellan makarna - är det vanligt att använda en upphovsrättsakt för att överföra ett fastighetsintresse. Uppsägningsskyldighet överlåter bara vilken titel som bidragaren (den ursprungliga ägaren) hade; det innehåller inga andra löften eller garantier om att egendomen inte är föremål för skattepengar.

Skapa en hyra gemensamt med en avskrivningsakt

Om ett paket av egendom har en ägare, och den ägaren överför sin ränta till två personer uppstår en hyra gemensamt, såvida inte lagen uttryckligen anger att överlåtelsen innefattar rätt till överlevnad. En avslutande handling kan vara lämplig om överföringen görs av en far till sina flera barn. I denna situation känner parterna vanligtvis varandra och fastigheten tillräckligt bra för att ingå en landtransport som inte skulle kräva ytterligare skydd som erbjuds av andra typer av gärningar, såsom en allmän garantihandling.

Konvertera en gemensam hyra till en hyra gemensamt

Om ägandet är en gemensam hyra med rätt att överleva, kan överföring av titel till egendomen resultera i avgång av den hyra. Om detta händer slutar den gemensamma hyresgästen med överlevnadsrätten och en hyra gemensamt tar sin plats. Om en gemensam hyresgäst upphörde med sitt intresse för sin bror, då skulle den gemensamma hyresgästen med överlevnadsrätt upphöra, skulle varje hyresgäst vara gemensam hyresgäst och fastighetsintressen skulle kunna överföras till varje ägares arvtagare när originalet ägaren dör.


Video: Göteborgs kommunfullmäktige 2018-05-17