I Den Här Artikeln:

Vi har alla så många skäl att önska att våra löner skulle gå upp. Oavsett om vi har lån, skuld, eller bara en omöjlig levnadskostnad, skulle en ökning säkert göra bara om oss alla lyckligare. Men konstigt kan den lyckan inte vara länge.

Schweiziska forskare vid universitetet i Basel analyserade mer än 33 500 datapunkter från den tyska socioekonomiska panelen som genomför långsiktiga studier av nästan 11 000 privata hushåll och 30 000 personer. De letade efter insikter om hur arbetsnöjdhet hänför sig till löneförändringar. De flesta av de svarande sa att de var ganska nöjda på jobbet, betygsatta deras tillfredsställelse på cirka 7 av 10.

Till ingenas överraskning ökar din arbetsnöjdhet genom att få en höjning eller en bonus. Även hoppet eller förhoppningen om en höjning gör detsamma. Men ju längre du går utan en höjning, desto mindre håller du den här effekten. När tiden går vidare anpassar du dig till din nya lönenivån, som bara blir en grundlinje snarare än något att böja dig med.

Det är väldigt dramatiskt, men arbetsgivare kan uppnå samma effekt med inkrementella, små men vanliga löneökningar. Det är mer av ett maraton än en sprint, men i kombination med kampanjer, håller anställda nöjda längre. Självklart, vänd dig inte i princip en lump i lön, men försök att prata med din chef om hur kontorspriserna ökar. Det kan fungera bättre för alla i slutet.


Video: Nationalteatern - Barn av vår tid HD