I Den Här Artikeln:

Tillverkade bostäder, även kända som släphem, är bostadsalternativ som är alltmer attraktiva för ständiga husägare som inte har råd med ett standardhus och även för hyresgäster som söker konkurrenskraftiga hyreskostnader. Exklusive mycket hyra priser, kan månatliga hyror vara så låg som $ 300 till $ 500 per månad.

Stol och campingbil

Stugor tillåter låginkomstuthyrare att njuta av bekvämligheter som små gårdar och en stadsdel atmosfär.

Hyrespriser

Hyra för släpfordon består vanligen av hyra för det faktiska tillverkade hemmet samt för det parti som det ligger på. Medan priserna varierar betydligt beroende på plats och kvalitet, är hyrespriserna i allmänhet ungefär hälften av hyreskostnaden för jämförbara bostäder baserat på antal sovrum. Totalt sett är tre sovrums trailers genomsnittliga mellan $ 450 och $ 600 per månad, inklusive partiavgiften. Vid den högre änden, nybyggda tillverkade bostäder genomsnitt $ 700 till $ 1 000 per månad.

Ändra demografi

Den amerikanska folkräkningsrapporten från 2013 visade att från och med mitten av 2013 bodde cirka 18 miljoner invånare i cirka 7 till 8,6 miljoner släphem. Av denna siffra uppskattas 12 miljoner invånare att bo i släpvagnar. Historiskt var de typiska släpvagnarna hemma pensionerade personer som bor på fasta inkomster, men nuvarande invånare är mer benägna att vara yngre familjer med två arbetsföräldrar.


Video: THE 15:17 TO PARIS - Official Trailer [HD]