I Den Här Artikeln:

I två år har Sverige experimenterat med en sex timmars arbetsdag. Studien av den avkortade arbetsdagen ägde rum med sjuksköterskor som arbetar på Svartedalens pensioneringshem; inte chockerande tyckte de om det. De centrala fynden var att produktiviteten ökade, sjuksköterskorna hade lägre stress och blev sjukare oftare - även fler sjuksköterskor skulle anlitas för att fylla de luckor som orsakades av de kortare skiftningarna. Ganska mycket som förväntat. Men det var ett viktigt resultat som var mindre förväntat: Sjuksköterskorna som arbetade kortare dagar skulle slutligen spara pengar.

Bloomberg sätta två och två tillsammans och ansåg att eftersom de sjuksköterskor som arbetade färre timmar var mer hälsosamma, skulle de till slut spendera mindre pengar på vården. "Det tillfredsställande blodtrycket är något lägre för sjuksköterskor på Svartedalens och referensanläggningen jämfört med normalvärdet för alla professionella kvinnor", konstaterade den svenska studien. Vilket orsakade Bloomberg att chime in, samtidigt som man citerar en studie från MayoClinic, säger, "Hälsosamma anställda spenderar hälften så mycket på vården."

Här i USA-anställda spenderar stora summor på anställdas välfärdsprogram, men kanske bättre är det bara att investera i fler anställda och behandla dem alla för bättre arbetsförhållanden, inklusive 6-timmars arbetsdagar. Det kommer bli svårt att genomföra detta i stor skala, men kanske kortare arbetsdagar är verkligen framtiden.


Video: