I Den Här Artikeln:

Om du ansöker om ett inteckning som stöds av det amerikanska jordbruksdepartementets jordbruksgarantiprogram, måste du ha testat dricksvattnet innan du godkänns för finansiering. Eftersom ingen betalning krävs är det inte troligt att en långivare finansierar en fastighet som har problem, inklusive eventuella hälso- eller säkerhetsproblem. En vattenkvalitetsanalys måste uppfylla lokala och statliga standarder, enligt USDA riktlinjer.

Äldre kvinna dricksvatten

Bild av ett glas vatten.

Testbyråer

En inspektör från den lokala hälsoavdelningen eller ett laboratorium som är certifierat av staten tar vattenprover för testning. Statliga laboratorier som utför analyser av prov för dricksvattenöverensstämmelse måste uppfylla de minimikriterier som fastställts av US Environmental Protection Agency för att kvalificera sig för certifiering. När vattnet har testats måste du lämna in resultaten som ska ingå i utvärderingsrapporten till långivaren.

Vattentest

Välvattenprover testas för förekomsten av koliforma bakterier, bly och nitrater. Vissa bakterier som finns i dricksvatten kan överföra infektionssjukdomar. Analys av vattenkvaliteten kan också omfatta provning för arsenik, kvicksilver och andra skadliga kemikalier och föroreningar beroende på var hemmet är beläget. Förhöjda nivåer av dessa föroreningar i dricksvatten kan leda till ett brett utbud av hälsoproblem.


Video: Nya krav på bolån - Nyheterna (TV4)