I Den Här Artikeln:

Äktenskapet kan ibland leda till en otrolig och olycklig skilsmässa. När en militär veteran har ett VA-garanterat hemlån och går igenom en skilsmässa gäller regler som beskriver veterans alternativ för inteckning och egendom.

VA Lånregler om skilsmässa: skilsmässa

Veteranlånsinnehavare måste följa VA-reglerna när de deltar i skilsmässaförfaranden.

Låneanslag

Låneantaganden eller överföringar tillåter lånet att antas av en köpare om veteranen vill sälja egendomen. Veteran behöver inte godkännande av antingen långivaren eller VA att göra detta. De flesta gånger blir makan köparen. Veteranen kan påbörja låneanslutningen oavsett lånets datum om detta utgör en begränsad överföring, såsom skilsmässa. Ett försäkran om lånets antagande är att veteranen förblir ansvarig för lånet om assumern faller bakom hypotekslånen.

Ansvarsfrihet

En veteran kan begära ansvarsfrihet för juridiska och kreditmässiga ändamål. Detta händer när både veteran och make är medkredittagare och medlåntagaren som lämnar hemmet begär att han inte behåller ansvaret för det VA-garanterade lånet. VA, inte låneinnehavaren, måste behandla ansökan. Regler angående ansvarsfrihet inbegriper: skilsmässan är slutgiltig, utan några överklagande hela egendomen är kvar i den tidigare makens namn och ingen person har kännedom om väntande fastighetsbestämmelser som tvingar veteranen till ansvar för att betala lån. Tjänsteleverantören debiterar $ 50 för att ändra registreringen för ägarbytet om veteranen hålls kvar i hemmet istället för sin ex-make för ansvarsfrihet.

Utbyte av Rätten

En veteran kan söka en ersättning av rätten, en annan typ av antagande, i hopp om att få ett framtida VA-garanterat lån genom att tillåta en överföring av nuvarande VA-lån till inköpsveteran, som är före maka. Lånregler kräver att köparen har rätt till ersättning för ex-makas rättighet och att egendomen med det säkrade lånet kommer att upptas av en av dem.


Video: