I Den Här Artikeln:

Bara för att få det ur vägen: Det finns ingen flygande bilar, teleporteringsenheter eller interstellära pendlar, men vi har kommit långt mot ett sci-fi-samhälle sedan millennieskiftet. Ett av de mest framträdande exemplen är den personliga assistenten som pratar med hus-slash-AI, som till och med har flera konkurrerande varumärken, mellan Siri, Alexa och vänner.

Ange Google Home, som just har kommit igenom med några söta uppgraderingar. En av de största förändringarna är för larmsystemet. Tidigare gav inställning av ett larm på Google Home bara dig möjligheten till det störande bruset. Att pipa kommer säkert att väcka dig, men det kanske inte är den bästa starten på din dag. Nu kan du dock ställa in Google Home för att väcka dig med ett val av ditt val - inklusive din favoritspellista.

Den verbala kommandot för Hem är "ställa in ett [musik / media / radio] larm vid [tid]", vid vilken tidpunkt kommer Hem att be om din föredragna sång eller spellista. Tyvärr måste du göra det varje gång, eftersom du inte kan ställa in det som standard - pipen kommer fortfarande att vara inställningens go-to. Ändå är det inte den enda coola nya saker som ditt Google-hem kan göra. Netflix kommer också att svara på röstkommandon, inklusive anpassningar som känner igen olika användares röster.

Allt detta förutsätter att du befinner dig inom ett enda Google-ekosystem med alla dina enheter, vilket kanske är mindre utopiskt än Jetsonsna utlovas. Men men du ser saker, vi blir lite mer tecknade - och om det gör ditt liv lite enklare och trevligare, så mycket desto bättre.


Video: