I Den Här Artikeln:

En kontant budget är ett finansiellt verktyg som syftar till att begränsa ett företags utgifter till det belopp som det faktiskt har tillgängligt. Alternativet till en kontantbudget är en som baseras på tillgången på kredit eller pengar som måste återbetalas längs linjen.

Midsection av en affärsman som håller amerikanska dollar

En kontant budget baseras på de pengar som ditt företag faktiskt tjänar

Praktiska fördelar

Den mest omedelbara praktiska fördelen med en kontant budget begränsar dina utgifter så att du inte ådra sig skuld. En kontant budget innebär en realistisk bedömning av hur mycket pengar du kommer att komma in under en kommande period. Dina bestämningar av hur mycket pengar ditt företag har tillgång till är baserat på dessa prognoser, vilket tvingar dig att spendera inom dina medel. Det tvingar dig att begränsa diskretionära inköp till varor som du kan betala för ut ur kontanterna du har till hands.

Strategiska konsekvenser

En kontantbudget ger också fördelen att du tvingar dig att tänka kritiskt om företagets ekonomiska situation och göra realistiska förutsägelser. Denna process är användbar för dig som företagsägare som arbetar för att upprätthålla en korrekt känsla av ditt företags verksamhet. När du förbereder en kontant budget, titta noga på tidigare mönster och använd dem för att prognostisera framtida affärsverksamhet. Denna övning bekantar dig med rytmerna för ditt företags försäljning och utgifter, samt variabler som kan påverka förändringar.

Säsongsplanering

En kontant budget kan hjälpa dig att förbereda dig ekonomiskt för säsongsvariationer i försäljning och utgifter. Om du är skyldig att förnya dyra licenser vid en viss tidpunkt på året kan till exempel en kontant budget hjälpa dig att avsätta pengar över tiden för dessa utlägg. Att förbereda en kontant budget kan hjälpa dig att identifiera tider på året när du kan ha ett överskott att lägga åt sidan för att förbereda dig för smidigare perioder.

Självutvärdering

En kontantbudget ger dig en grund för att jämföra dina förutsägelser och antaganden med faktiska händelser när de utvecklas. Din kontanterbudget är inte en plan i sten, utan snarare en flexibel vägkarta som är avsedd för att hålla dina utgifter på rätt spår om allt går som planerat. Eftersom den period som ingår i din kontanteringsbudget förfaller, kommer du att finna att några av dina inkomster och spådom för utgifterna var borta. Dessa avvikelser ger dig värdefull feedback. Ibland uppstår de på grund av omständigheter som du inte kunde ha förutsett, men lika ofta är de resultatet av felaktig resonemang som du kan korrigera i framtiden.


Video: Köpa hus utomlands – expertmäklarnas bästa råd