I Den Här Artikeln:

Budgetering kan kategoriseras på olika sätt. Företagen har olika budgetar för olika avdelningar inom företaget, och det finns olika budgeteringsmetoder som kan användas för varje typ. Personliga budgetar kan också komma i olika former. Vissa typer av budgetar fungerar bättre i specifika situationer. I allmänhet är det en fråga om personlig preferens att välja vilken typ av budget som ska användas.

Kalkylator och checkbok

Fungera

Budgetar hjälper företag och familjer att hålla reda på deras ekonomi. De bidrar till att fördela medel till olika områden där de behövs, och hjälpa till att hålla utgifterna under kontroll. Budgetar kan låta företagen förutse det ekonomiska resultatet under en viss tid om de genomför ett visst projekt eller en plan som kan bidra till beslutsfattandet.

Affärsbudgettyper

Det finns tre primära typer av budgetar som företag använder och varje har flera undertyper. En verksamhetsbudget beskriver de totala rörelsekostnaderna och inkomsterna för organisationen, vanligtvis under en räkenskapsperiod. Kapitalbudgetar utvärderar investeringar och tillgångar i verksamheten och en kontantbudget visar det förväntade kassaflödet in och ut ur verksamheten över en tidsperiod. Utöver dessa huvudtyper kan budgetar skapas speciellt för speciella evenemang, för rekrytering och behållande av ny personal, och för att hantera annonseringskostnaderna och avkastningen på investeringen för verksamheten. Budgetar kan skapas för alla specifika ändamål inom en organisation, så de möjliga budgettyperna är obegränsade.

Personliga budgettyper

Personliga och familjebudgetar spårar generellt inkomster och utgifter för familjen eller individen. Kuvert budgetering är en teknik som har praktiserats i många år; Det handlar om att skapa ett kuvert för varje återkommande kostnad. En viss del av pengarna avsätts i varje kuvert med varje lönecheck, och i slutet av månaden kommer tillräckligt med pengar att avsättas för att täcka varje kostnad. Den vanligaste metoden för personlig budgetering är kalkylbladmetoden, där varje kostnad ges en rad i ett vanligt kalkylblad och det finns en rad överst för den totala förväntade inkomsten för varje månad. Utgifterna subtraheras från den totala förväntade inkomsten, och det som lämnas kan fördelas mot att betala ned skuld eller sparande. Denna metod kan också användas omvänd, när de totala kostnaderna beräknas och sedan används för att bestämma hur mycket inkomst familjen måste generera.

fördelar

Budgetering är ett värdefullt verktyg för ett företag. Företag använder budgetar för att mäta sina finansiella resultat under hela året och justera utgifterna för att säkerställa att viss vinst kan bibehållas. Personliga och familjebudgetar är användbara för att hjälpa familjer att lära sig pengarhantering och planerar att komma ur skulden.

Varning

Budgetar är bara användbara verktyg så länge de följs och används för att göra nödvändiga justeringar. Om en budget skapas och sedan läggs åt sidan, kan den inte hjälpa en familj eller företag att hantera ekonomi. En familj som har skapat en budget och sedan spenderar överdrivet på underhållning kan fortfarande inte ha tillräckligt med pengar kvar för att uppfylla sina ekonomiska skyldigheter, trots noggrann budgettering. För att en budget ska vara en värdefull resurs måste den följas så nära som möjligt.


Video: Olika typer av budget.mov