I Den Här Artikeln:

Diskretionär utdelning är, enligt namnet, utdelningar utdelade till aktieägarna enligt styrelsens gottfinnande. Eftersom det inte finns några lagbestämmande styrelser att utfärda utdelning för stamaktier är alla utdelningar för stamaktier diskreta. Det finns emellertid andra situationer där utdelningar är obligatoriska.

Affärsman som pekar på vinst

Företagets vinst kan betalas till investerare som utdelning.

Hur det fungerar

När det gäller stamaktier har styrelsen rätt att betala ut vinst till investerare i form av utdelning eller att återinvestera pengarna i företaget. Men ett bolag kan också utfärda preferenslagret som garanterar att vissa utdelningar ska betalas ut - likartade garanterade betalningar från obligationer. Dessa utdelningar är icke-diskretionära eftersom styrelsen är skyldig att bemyndiga dem.


Video: Fondmarknaden Årets fonder 2016