I Den Här Artikeln:

Med det stora utbudet av produkter och tjänster som finns tillgängliga på marknaden har konsumenterna många val. Det finns många faktorer som påverkar hur och varför konsumenterna fattar köpbeslut. Marknadsföringsföretag och avdelningar överväger vanligtvis flera olika faktorer när man skapar marknadsföringskampanjer och brandingskampanjer.

Vad är de faktorer som påverkar konsumentmarknaden?: konsumentmarknaden

Många yttre faktorer påverkar hur konsumenterna handlar.

Kulturella faktorer

Kulturfaktorn utövar vanligtvis det djupaste inflytandet på konsumenternas köpbeteende. Kultur kan beskrivas som hur samhället bidrar till en persons grundläggande värderingar, idealer, beteenden och attityder. Inom en huvudkultur finns subkulturer och sociala klasser. Var och när en person är född definierar ofta sin kultur, och dessa perceptioner överförs genom generationer. Ett exempel på hur kulturella faktorer påverkar konsumentmarknaden är snabbmat och restaurangmarknadsföring i USA: s amerikanska kultur lägger tonvikten på tidbrist och det påverkar hur mat och restauranger marknadsför sina produkter och tjänster.

Sociala faktorer

Sociala faktorer, som familj, sociala roller, sociala grupper och social status påverkar också konsumenternas köpbeteende och marknaden. Familjer, arbetsplatser, religioner och skolor är exempel på dessa typer av faktorer. Dessa typer av grupper påverkar ofta en persons beteende och attityd om många olika konsumentprodukter, såsom kläder, fordon och bostäder. Ett exempel på denna typ av inflytande är ett gift par som deltar i gemensamma köp. Ett annat exempel är när en person bestämmer att han behöver ett visst märke av fordon för att passa in med sina medarbetare eller kamrater.

Personliga faktorer

En konsuments ålder, yrke, livsstil och fas i livet påverkar hans köpbeteende och marknaden också. De flesta människor tenderar att ändra sina köpbeteenden och smakar under hela livet. Specifika objekt är viktiga för en demografisk men inte för en annan. Ett exempel är den aggressiva marknadsföringen av kläder och musikföretag riktad mot tonåringar och unga vuxna som ofta har mycket disponibel inkomst. Ett annat exempel på hur personliga faktorer påverkar konsumentmarknaden är hemköp. Annonsörer brukar rikta sig mot gifta personer som börjar familjer.

Psykologiska faktorer

Psykologiska faktorer påverkar konsumentmarknaden på många sätt eftersom en persons motivationer, övertygelser, attityder och uppfattningar formar hans köpbeteende. Till exempel, om ett barn växte upp i medelklassen Amerika och hans föräldrar uttryckte kärlek genom gåvor och pengar, kommer han att vara mer benägen att göra inköp baserade på undermedvetna känslor av självvärde i samband med att ha materiella ägodelar och.


Video: Verkstadsjätten som kan skrälla | Börslunch 23 oktober