I Den Här Artikeln:

Ett stipendium är en finansierad ställning som vanligen ges för att tillåta mottagaren att utföra forskning. Till exempel kan en doktorand få ett gemenskap så att hon kan arbeta med sin avhandling. Bidraget beskriver de pengar som är inblandade i presenten. I vardagsbruk kan ett stipendium endast hänvisas till ett gemenskap.

Stipendier som inkomst

Internal Revenue Service anser stipendiebidrag skattefria om vissa villkor är uppfyllda. Den institution som ger stipendiet måste uppfylla flera IRS-standarder, vilket innebär att den måste ha en vanlig fakultet, en läroplan och en studentkår. Mottagaren måste vara inskriven i ett program som leder till en examen och måste vara överens om att använda pengarna att betala för undervisning och avgifter. Pengarna kan också täcka alla böcker, varor eller utrustning som är nödvändiga för att göra studier och forskning. All eller en del av ett gemenskap kan vara beskattningsbart om det är betalning för undervisning eller andra tjänster. Eventuella pengar som används för rum och styrelse, resor eller andra utgifter som inte krävs av högskolan eller universitetet är också skattepliktiga. Den skattepliktiga delen räknas som bruttoinkomst på avkastning.


Video: Hajbo Nytt: Stipendier