I Den Här Artikeln:

I ett progressivt skattesystem, som det i USA, debiteras högre inkomstnivåer med en högre skattesats. Varje del av inkomst som belastas till en viss kurs kallas en skattekonsol. Amerikanska skattebetalare är uppdelade i flera skattefästen, medan de i de lägre parentesna betalar en mindre andel av inkomstskatten än de i högre parentes.

Skatteform

Skatteformulär på ett bord med en miniräknare, penna och glasögon.

Lägre inkomster, lägre priser

När du lämnar in din skattedeklaration debiterar IRS dig en skattesats som blir progressivt större eftersom din redovisade inkomst går upp. Till exempel, för beskattningsåret 2015 betalas skattebetalare som tjänar upp till 9.225 dollar 10 procent av sin inkomst. Den procentdelen stiger till15 procent av sin inkomst för dem som tjänar $ 9 226 till $ 37 400 och fortsätter att flytta högre därifrån. Den högsta skattekonsolen för 2015 är 39,6 procent för inkomster på 413.201 USD och däröver.

Olika skatteparametrar

När din inkomst faller i flera skattefästen, debiteras du inte den högsta skattesatsen för hela din inkomst. Varje amerikan debiteras till lägsta kurs för den första delen av sin inkomst och beskattas gradvis mer som inkomstökningar.


Video: How to Get a Tax ID Number