I Den Här Artikeln:

Ett företags balansräkning visar summan av alla fonder som har lånats ut men har ännu inte samlats in. Denna summa kallas lånefordringar. Om företaget är verksamt i utlånings pengar kommer det sannolikt att lånefordringar kommer att bli en betydande siffra. För företag som säljer produkter eller tjänster bör lånen inte vara förhöjda.

Balansräkning

Att lära sig att läsa en balansräkning är väldigt bra för alla investerare.

Kreditförsäljning

Med undantag för att affären är en bank- eller kreditförening är lånefordringar resultatet av kreditförsäljning till kunderna. En livsmedelsgrossist kan ge matvaruaffärer upp till 60 dagar att betala för de livsmedel som de köper, till exempel. I så fall kommer ett belopp som motsvarar ungefär 60 dagar av försäljningen att visas som lånefordringar i balansräkningen. Att ge överdrivet generösa betalningsvillkor kommer att höja lånefordringar till ofta farliga nivåer. Detta kan leda till att ett företag måste låna från bankerna och ta på den därmed sammanhängande räntekostnaden för att kompensera för kassaflödet.


Video: DDM är specialister på förfallna fordringar #HemmaHos