I Den Här Artikeln:

Kommunala användningsområden är juridiska personer som är etablerade i Texas under auktoritet av Texas Commission of Environmental Quality. MUDs skapas när TCEQ godkänner en framställan som lämnats av fastighetsägare eller utvecklare som planerar att bygga en underavdelning. En MUD bär det juridiska och ekonomiska ansvaret för att tillhandahålla infrastruktur och relaterade tjänster. För detta ändamål beviljas MUDs skattemyndighet.

Vad MUD Skatt gör

MUD skatter är ad valorem skatter. Det innebär att en MUD-skatt är en fastighetsskatt. Mängden skatt som en fastighetsägare betalar beror på fastighetsvärdet och de priser som fastställs av MUD. Intäkterna från MUD-skatter används vanligtvis för att betala för obligationer som emitterats för att finansiera infrastrukturprojekt. Att tillhandahålla vatten-, avlopps- och fastavfallshanteringstjänster är typiska MUD-funktioner. MUDs bygger också, driver och underhåller andra projekt. Dessa kan omfatta bevarande, brandbekämpning, bevattningsinfrastruktur och elproduktion. MUDs kan också erbjuda fritidsfaciliteter, såsom parker, idrottsanläggningar och simbassänger.


Video: