I Den Här Artikeln:

Om du köper ett samtal köper du rätten att köpa ett lager till ett visst pris före eller före ett angivet datum. Anledningen till att ringa är att du tror att aktiekursen går upp, så du vill låsa rätten att köpa aktien till en lägre pris.

samtal

Puts

Steg

Om du köper en sats har du rätt att sälja ett lager till ett visst pris före eller före ett angivet datum. Anledningen till att köpa en uppsättning är att du tror att aktiekursen går ner och du vill ha rätt att sälja aktien till ett högre pris.

Kostar

Steg

Kostnaden för ett köp eller anrop beror på priset på det underliggande lagret. Samtalspriserna ökar när underliggande aktiekurs ökar och minskar när underliggande aktiekurs minskar. Priset ökar när det underliggande aktiekursen minskar och minskar när underliggande aktiekurs går upp.

Utöva alternativet

Steg

Om du köper eller säljer de underliggande aktierna i ditt alternativ kallas det att utöva alternativet. Men du behöver inte utöva alternativ. Du kan sälja alternativen till andra investerare.

Utgång

Steg

Put- och samtalsalternativ löper ut. Om du inte säljer eller utövar ditt alternativ före utgångsdatumet förlorar du pengarna du betalat för sätta eller ringa.


Video: