I Den Här Artikeln:

En paraplypolitik kan rädda människor som är målen för dyra rättegångar. Denna form av förlängd försäkring ökar försäkringstagarens skydd mot stora monetära uppgörelser eller fordringar, enligt MSN Money.

skydd

Paraplyförsäkring utökar täckningen från försäkringsinnehavarens övriga policy. Denna typ av täckning kan potentiellt spara försäkringstagaren miljontals dollar om en rättegång eller lösning kräver mer pengar än hemmet eller bilförsäkringen kan täcka.

Däcknivåer

Paraplyförsäkring ger vanligtvis $ 1 miljoner till $ 5 miljoner i täckning, beroende på policy. Dekningen träder i kraft efter att försäkringstagarna har uttömt sin bilförsäkring eller hemförsäkring. Paraplydäckningen betalar så mycket av det återstående beloppet som skulden tillåter.

överväganden

Vissa människor kanske behöver paraplydäck mer än andra, beroende på deras livsstil. Förare i höginkomstområden kan till exempel möta en ökad risk för en autoolycka eller skada som innebär en rik parti, enligt MSN Money. Husägare i sådana områden kan behöva försäkra sig mot skador som uppstår i sina hem.


Video: